xs
xsm
sm
md
lg

ทีโอที ส่งพลังน้ำใจห่วงใยวิกฤตอุทกภัยภาคใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


จากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้รับความเดือนร้อนจำนวนมาก ทีโอที ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้เตรียมพร้อมในการดูแลระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ลูกค้า และประชาชนสามารถใช้บริการได้ตามปกติ พร้อมกันนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ โดย ทีโอที ได้ออกมาตรการด้านโทรคมนาคมสำหรับลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือในการมอบน้ำดื่มให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัย เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตั้งต้นปี 2560 โดยสถานการณ์ได้รุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยในส่วนของทีโอที ได้เตรียมพร้อมในการดูแลระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งบริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT3G และบริการสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อให้ลูกค้า และประชาชนสามารถใช้บริการได้ตามปกติ

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าและประชาชน ทีโอทีได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการโทรศัพท์ประจำที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 6 จังหวัด ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก ได้แก่ สงขลา พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร รวมถึงการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT3G แบบเติมเงินในเขต 12 จังหวัดภาคใต้ (นครศรีธรรมราช พัทลุง นราธิวาส สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง ปัตตานี และยะลา)

โดยมอบสิทธิโทร.ฟรีทุกเครือข่าย 60 นาที ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถกด *9020# และกดโทร.ออก เพื่อตอบรับสิทธิโทร.ฟรีได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มกราคม 2560 และเมื่อกดรับสิทธิแล้วจะได้รับ SMS เพื่อยืนยันสิทธิ สำหรับลูกค้าโทรศัพท์ TOT3G แบบรายเดือน และลูกค้าโทรศัพท์ประจำที่ในพื้นที่ประสบภัย 12 จังหวัด ทีโอทีได้ขยายระยะเวลาการชำระค่าบริการให้แก่ลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วม เป็นระยะเวลา 30 วัน

นอกจากนี้ ทีโอทียังได้ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือในการมอบน้ำดื่มให้กับจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนักในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และชุมพร และภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมเข้าสู่ภาวะปกติ ทีโอทีจะเร่งเข้าไปสำรวจระบบสายภายใน พร้อมปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สื่อสารสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร่งด่วนต่อไป

Company Relate Link :
TOT
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...