xs
xsm
sm
md
lg

ETDA ฝันไกลมีอีเพย์เมนต์รูปแบบใหม่ในปี 60

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ETDA เผยมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 หลังเปิดตัวเวอร์ชันแรกไปเมื่อปี 2555 หวังให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 20022 และแนวทางการใช้งานของ Common Global Implementation (CGI) เพื่อยกระดับและพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ฝันไกลปี 2560 จะเห็นระบบการชำระเงินรูปแบบใหม่ไร้กระดาษและรวดเร็วบนมาตรฐานเดียวทั้งระบบโครงสร้างทางการเงินของประเทศไทย

อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA เปิดเผยภายในงานสัมมนา Financial Message Standard Seminar เพื่อระดมความเห็นเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลการค้าและข้อมูลด้านการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิตอลว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ การขจัดอุปสรรคทั้งด้านความปลอดภัยของการใช้งานและมาตรฐานข้อมูลในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งาน ธุรกิจ และธนาคาร เป็นเรื่องที่ต้องตระหนัก ครั้งนี้จึงมีการกำหนดมาตรฐานใหม่เพื่อให้เกิดมาตรฐานกลางในส่งข้อความตามมาตรฐาน ISO 20022 และแนวทางการใช้งานของ Common Global Implementation (CGI) เพื่อยกระดับและพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (NATIONAL PAYMENT MESSAGE STANDARD: NPMS) มธอ. 0001-2558 ถูกประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ด้วยการลงนามของนายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในฐานะประธานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยครั้งนี้นับเป็นการปรับปรุงเนื้อหามาตรฐานการรับส่งข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธนาคารและผู้ประกอบการ ซึ่งอ้างอิงตามแนวทางของ Common Global Implementation (CGI) ที่กำหนดแนวทางการใช้งานเพิ่มเติมจากมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ISO 20022 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีการใช้งานที่สอดคล้องกับบริบทการใช้งาน ความต้องการทางธุรกิจ และคุณลักษณะของระบบการชำระเงินในประเทศไทย จึงได้แก้ไขปรับปรุงโดยยกเลิกมาตรฐานเดิมและกำหนดมาตรฐานนี้ขึ้นใหม่
อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA
ประกอบด้วยข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 8 ข้อความจากมาตรฐานเดิมที่มีเพียง 4 ข้อความ โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 6 ข้อความ ซึ่งอ้างอิงข้อความตามมาตรฐาน ISO 20022 Universal financial industry message scheme และกำหนดแนวทางการใช้งานเพิ่มเติมจากมาตรฐาน ISO 20022 ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากลผ่าน CGI Forum ที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการและสถาบันการเงินรายใหญ่ระดับโลก และส่วนที่ 2 เป็นข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 2 ข้อความ ซึ่งอ้างอิงข้อความตามมาตรฐาน ISO 20022 เท่านั้น

โดยมีรายละเอียดของข้อความดังนี้ 1.ข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 2.ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 3.ข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน 4.ข้อความรายงานรายการโอนเงินหรือหักเงินในบัญชีเงินฝาก 5.ข้อความแจ้งยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝาก 6.ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน 7.ข้อความโอนคืนเงินที่ได้หักบัญชีไปแล้ว 8. ข้อความขอยกเลิกคำสั่งโอนเงินหรือหักบัญชี

ทั้งนี้ ETDA พยายามที่จะลดต้นทุนที่เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ให้ได้มากที่สุด เช่นเรื่องการลดใช้กระดาษใบเสร็จในร้านค้าสะดวกซื้อ เนื่องจากผู้บริโภคต้องการเก็บกระดาษนี้เพียงแค่ใช้สิทธิ์ส่วนลดหรือแลกซื้อเท่านั้น ถ้าสามารถนำสิทธิ์เหล่านั้นเข้าเป็นข้อความบนสมาร์ทโฟน และไม่ต้องใช้กระดาษเพื่อเก็บข้อมูลด้านภาษีให้สรรพากรตรวจสอบ ก็จะทำให้ร้านค้าสามารถลดต้นทุนลงได้อีกมาก โดยเบื้องต้นได้มีการเข้าไปคุยกับสรรพากร เพื่อหาช่องทางการรายงานซื้อขายของร้านค้าให้กับสรรพากรในรูปแบบอื่นๆ แทนกระดาษ

“ในปี 2560 เราฝันไปไกลถึงรูปแบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความรวดเร็วและไร้ข้อจำกัด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการค้าอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป โดยหากสามารถทำได้ ไทยจะเป็นประเทศลำดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดย 2 ประเทศแรกได้แก่บรูไนที่ลงทุนด้านระบบอีเพย์เมนต์ทั้งระบบเนื่องจากเป็นประเทศที่ร่ำรวย ขณะที่อีกประเทศคือประเทศสิงคโปร์ที่ลงทุนระบบ Fast Payment ในบริการใหม่ๆ โดยปัจจุบันสามารถโอนเงินต่างธนาคารได้ในทันที ไม่ต้องเหมือนประเทศไทยที่จะต้องรอระบบ Clearing จากต่างธนาคารก่อน ซึ่งทำให้ไม่สามารถโอนเงินระหว่างธนาคารได้ในทันที” อุรัชฎา กล่าวอย่างมีความหวัง

Company Related Link :
ETDA

Instagram


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...