xs
xsm
sm
md
lg

ICT ขอ ครม.เลิกคำสั่ง คปค.ฉบับที่ 5 ที่คุมการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

รมว.ไอซีที เตรียมเสนอ ครม.ยกเลิกคำสั่ง คปค.ฉบับที่ 5 เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบไอทีในสัปดาห์หน้า หลังเห็นสถานการณ์การเมืองเริ่มคลายตัว และปลายเดือน ก.ค.นี้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ 2550  ประกาศใช้แล้ว ช่วยควบคุมได้ดีและเอาผิดได้โดยตรง

นายสิทธิชัย โภไคยอุดม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงไอซีทีเตรียมยกเลิกคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) คำสั่งที่ 5/2549 เรื่องให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคุมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกระทรวงไอซีทีจะนำเข้าเสนอพิจารณาการยกเลิกต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้ภายในสัปดาห์หน้า หลังจากนั้นจึงจะมีการนำเสนอไปยังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป เนื่องจาก พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ 2550 ใกล้จะประกาศใช้แล้ว ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนี้

“การยกเลิกประกาศ คปค.คำสั่งที่ 5 นี้เป็นผลมาจากสภาวะการเมือง ทุกฝ่ายต่างเริ่มดูแลควบคุมได้แล้ว ประกอบกับในเวลาอีก 7-8 สัปดาห์หน้าก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้งานเว็บไซต์ การใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดเข้ามาดูแลแล้วโดยตรง”

สำหรับการปิดหรือสกัดกั้นเว็บไซต์ ตามประกาศดังกล่าว กระทรวงไอซีทีได้ดำเนินการไปทั้งสิ้นประมาณ 200 เว็บไซต์ ซึ่งส่วนใหญ่ประมาณ 90% เป็นเว็บไซต์ลามกอนาจาร ส่วนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองมีน้อยมาก ซึ่งต่างจากในสมัยรัฐบาลชุดที่แล้ว ที่มีการปิดกั้นไปประมาณ 1.4 หมื่นเว็บไซต์ นอกจากนี้ ในสัปดาห์หน้ากระทรวงไอซีทีจะเลิกปิดกั้นหรือบล็อกเว็บไซต์ หรือระบบเชื่อมต่อเข้าบริการยูทิวบ์อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การติดตามตรวจสอบกระทรวงไอซีทีดำเนินการอยู่ เพื่อคอยเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ  ขณะที่การแสดงความคิดเห็นประชาชนควรแสดงความคิดในมุมถูกต้อง อยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจและช่วยเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการใช้เว็บ หรือ การแสดงความคิดเห็นในทางที่เหมาะสม

สำหรับคำสั่งคณะปฏิรูปฯ คำสั่งที่ 5/2549 ได้สั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน 2549  โดยมีเนื้อหาให้กระทรวงไอซีทีดำเนินการควบคุม ยับยั้ง สกัดกั้น และทำลายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารทั้งปวงที่มีบทความ ข้อความ คำพูด หรืออื่นใดอันอาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่คณะปฏิรูปฯ ได้มีประกาศในเบื้องต้นแล้ว

Company Related Links :
ICT
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น