xs
xsm
sm
md
lg

รมว.ยธ. เปิดเสวนา “เสียงสะท้อนกัญชา-กระท่อม” ไม่ผิดกฎหมาย ป้องกันใช้ในทางที่ผิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - “พ.ต.อ.ทวี“ เผย จัดเสวนาความรู้ เจตนารมณ์ยกเลิกกัญชา-กระท่อมออกจากยาเสพติด เพื่อใช้ทางการแพทย์ แต่พบเยาวชนใช้ผิดวัตถุประสงค์

วันนี้ (29 ม.ค.) ณ ห้องประชุมกระทรวงยุดิธรรม 10 -09 (ห้องออดิทอเรียม) ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนา "มุมมองและเสียงสะท้อน ภายหลังกัญชา กระท่อมออกจากกฎหมายยาเสพติด" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อม นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้แทนจากกองทัพไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองต่างๆ 15 พรรค ประชาชน และหน่วยภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังเสวนา รวมทั้ง เครือข่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่ปปส. ส่วนภูมิภาค และกระทรวงมหาดไทย ศอ.ปส.อ. ทั่วประเทศ ภาคประชาชน ที่เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ผ่านการถ่ายทอดสดเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

พ.ต.อ.ทวี กล่าวเปิดงานว่า ภายหลังพืชกระท่อมและกัญชาถูกยกเลิกจากการเป็นยาเสพติด โดยเจตนารมณ์ คือ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เศรษฐกิจ และการใช้กระท่อมในวิถีชาวบ้าน แต่ในอีกทางหนึ่งพบว่ามี การจำหน่ายน้ำต้มใบกระท่อมที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงมีการจำหน่ายกระท่อม กัญชา ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนและประชาชน เข้าถึง และใช้ กัญชา กระท่อมเพิ่มขึ้น และมีการนำมาใช้ในทางที่ผิดเพื่อความบันเทิง โดยนำไปผสมยาควบคุม ยาอันตราย วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และยาเสพติดให้โทษ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาอื่นตามมา

“ผมจึงเห็นว่าจำเป็นต้องติดตามสภาพปัญหา และให้มีการเสวนาขึ้น โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยาเสพติด นักวิชาการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคต่างๆ หน่วยงานภาคี สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไปผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ร่วมกันสะท้อนผลที่เกิดขึ้น เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของกัญชาและกระท่อมในกลุ่มเป้าหมายอย่างเร่งด่วน รวมถึงสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนให้เข้าใจถึงประโยชน์และโทษของกัญชา กระท่อม เพื่อไม่นำไปใช้ทางที่ผิด” รมว.ยุติธรรม กล่าว

ในช่วงของการเสวนา ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนใน 2 ประเด็น คือ 1.มุมมองต่อการที่กัญชา กระท่อมออกจากกฎหมายยาเสพติด หรือสภาพปัญหา และผลกระทบจากการที่กัญชา และกระท่อมออกจากยาเสพติด และ 2. ข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือแนวทางในการเฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดของกัญชาและกระท่อม

โดย นายวิโรจน์ สุ่มใหญ่ อดีตประธานคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (INCB) ได้แลกเปลี่ยนในประเด็นมุมมองของกัญชาและกระท่อมในระดับนานาชาติ , นายไพศาล ลิ้มสถิต กรรมการบริหารศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พูดในประเด็น สังคมไทยหลังการถอดกัญชา กระท่อม ออกจากยาเสพติด และแนวทางการควบคุมทางกฎหมายที่เหมาะสม , รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหายาเสพติด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยถึง สถานการณ์กัญชา กระท่อมในประเทศไทย ในขณะที่ นพ.ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สบยช. พูดในประเด็นผลกระทบจากกัญชา และกระท่อม

โดยผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนมุมมอง นำเสนอ และสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น ในภาคประชาชน บุคลากรทางสาธารณสุข และพรรคการเมือง หลังจากนี้ทาง สำนักงาน ป.ป.ส. จะรวบรวมและนำไปเสนอเป็นแนวทางนโยบายในการดำเนินการเกี่ยวกับกัญชา และกระท่อม เพื่อป้องกันการใช้ในรูปแบบที่ไม่พึงประสงค์ ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น