xs
xsm
sm
md
lg

“ราชทัณฑ์ คว้าอันดับ 1 “ITA Award 2023” Growth & Goals พร้อมรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของกระทรวงยุติธรรม 2 ปีซ้อน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมวันนี้ (11 ส.ค.) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 ส.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์การประเมิน

โดยกรมราชทัณฑ์ ได้คะแนนสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 "ITA Award 2023" Growth & Goals เป็นอันดับ 1 ของกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  เป็นอันดับ 4 ของหน่วยงานใน ระดับกรมทั่วประเทศ ด้วยคะแนน 98.43

นายอายุตม์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้กรมราชทัณฑ์ยังได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของกระทรวงยุติธรรมเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ถือเป็นขวัญและกำลังใจของคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ทุกคนที่ตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส  โดยในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีบุคลากรในหน่วยงานกว่า 15,000 คน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่และมีการเก็บข้อมูลจากทั้งส่วนกลางและเรือนจำทั่วประเทศ 143 แห่ง กรมราชทัณฑ์ขอเน้นย้ำให้ทุกคนปฎิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม  ดังนั้น บุคลากรที่กระทำการทุจริต   กรมราชทัณฑ์ดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทุกราย และสิ่งใดที่เป็นข้อเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขก็ขอให้นำไปดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นายอายุตม์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ในการนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมและขอให้รักษาสิ่งนี้ไว้เพื่อองค์กรและประเทศชาติตลอดไป
กำลังโหลดความคิดเห็น