xs
xsm
sm
md
lg

กรรมการสงเคราะห์สถานพินิจฯ กาญจนบุรี เตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลรวมใจต้านภัยยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิตวันนี้ (1 ก.พ.) รายงานข่าวแจ้งว่า นายอนุกูล แพรไพ ศาล ประธานกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจฯกาญจนบุรี ประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุต บอลรวมใจต้านภัยยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคม ชิงถ้วยรางวัลเกียรติ ยศ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมน ตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมี พ.ต.ท.ณรงค์ แก้วพลอย กรรมการสงเคราะห์ฯ ร.ต.ต.สุพจน์ อินทร์สวาท กรรมการสงเคราะห์ฯ นางกิตติยา เดชานุมาศกำพล ประ ธานที่ปรึกษา คณะกรรมการสงเคราะห์ฯ นายนิวัน รักษ์พลเมือง รองประธานกรรมการสงเคราะห์ น.ส.จรูญ แก้วงาม ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแถลงฯ ที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี

นายอนุกูล แพรไพศาล ประธานกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจฯกาญจนบุรี เปิดเผยว่า การจัดการแข่งขันฟุตบอลรวมใจต้านภัยยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคม ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติ ธรรม 2.เพื่อร่วมกันต่อต้านยาเสพติด และคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการสงเคราะห์ฯ สถานพินิจจังหวัดกาญ จนบุรี จึงได้ดำเนินการจัดโครง การแข่งขันฟุตบอลรวมใจต้านภัยยาเสพติดขึ้น โดยจำหน่ายบัตร ใบละ 2,000 บาท (เข้าชมได้ 5 ท่าน )

ประธานกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจฯกาญจนบุรี กล่าวว่า การแข่งขันประกอบด้วย 4 ทีม ได้แก่ 1. ทีม VIP สพ.กาญจนบุรี 2.ทีม SeeKer Star 3. ทีม AC เพื่อนสุภาพ 4. ทีมรวมดารา 1-3-7 รูปแบบการแข่งขัน เวลา 13.30 น.- 14.00 น. คู่ที่ 1 ทีม VIP สพ.กาญ จนบุรี พบทีม SeeKer Star เวลา 14.30 น.-15.-30 น. คู่ที่ 2 ทีม AC เพื่อนสุภาพ พบทีม รวมดารา 1-3-7 คู่ที่ 3 ชิงอันดับ 3 ผู้แพ้คู่ที่ 1- ผู้แพ้คู่ที่ 2 คู่ที่ 4 ชิงชนระเลิศ ผู้ชนะตู่ที่ 1 ผู้ชนะคู่ที่ 2

นายอนุกูล แพรไพศาล กล่าวอีกว่า การแข่งขันฟุตบอลรวมใจต้านภัยยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคม กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 18.00 น. ณ สนามฟุตบอลสนามกีฬาสมเด็จพระญาณสังวร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ มีศิลปิน “ท๊อป” ณฐกร ไตรกิศยเวช เพชร โบราณินทร์ “บอล” กัมมัญญ์ กลมแก้ว ร่วมกิจกรรมด้วย

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนพีน้องประชาชนชาวกาญจนบุรี หรือผู้สนใจ ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลฯ ได้ในวันและเวลาดังกล่าว สำหรับท่านที่ต้อง การจะซื้อบัตร โทร. 081-8427 870 (คุณจิ๋ม)

ด้าน น.ส.จรูญ แก้วงาม ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ขอขอบคุณกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจฯกาญจนบุรี ที่ได้กรุณาจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันในด้านปัญหายาเสพติดฯ ภารกิจของสถานพินิจฯจังหวัดกาญจนบุรี ดูแลบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เด็กและเยาวชนที่เข้ามาสู่สถานพินิจฯ สถานพินิจฯมีหน้าที่ที่จะปรับเปลี่ยนทั้งทางกายและทางใจ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย การสัม ภาษณ์ทักษะชีวิต การดูแลการพัฒนาในเรื่องของดนตรี กีฬา ศิลปะ ที่เด็กๆให้ความสนใจ เพื่อให้เด็กสามารถปรับเปลี่ยนเมื่อออกไปสู่ภาย นอกจากนี้ยังดำเนินการฝึกอาชีพระยะสั้น จะเป็นต้นทุนที่ให้เด็กได้มีความรู้และประ กอบอาชีพ รวมถึงกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน เป็นความภาคภูมิใจของเด็กและเยาวชน ที่ได้ส่งตัวแทนเข้าไปแข่งขันทูบีนัมเบอร์วัน ในระดับภาค ในระดับจังหวัด ทั้งนี้เยาวชนจะเกิดความภาคภูมิใจ และมีภูมิ คุ้มกัน เมื่อออกไปแล้วจะไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก


กำลังโหลดความคิดเห็น