xs
xsm
sm
md
lg

เดินหน้ากัญชาเสรีทางการแพทย์ผอ.สถาบันกัญชาฯ ย้ำงานวิจัย-การใช้ยาทางการแพทย์ต้องไปต่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิตประเทศไทยจะมีการปลดล็อคกัญชาสู่กัญชาเสรีทางการแพทย์ และหลายภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายออกไปในหลายมิติจนส่งผลดีทั้งการแพทย์ สุขภาพและเศรษฐกิจ แต่ก็ยังต้องขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะด้านกฎหมาย ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างที่ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง (ฉบับที่…) พ.ศ. …..ยังคงถกเถียงกันอยู่ในสภา

อย่างไรก็ตามแม้ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะยังไม่ผ่าน แต่จะไม่ส่งผลต่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการปลดล็อคกัญชาจากยาเสพติด เช่นเดียวกับสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ยังคงเดินหน้าผลักดันนโยบาย ผลักดันงานวิจัย ขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดกับประชาชน ทั้งในด้านการแพทย์ สุขภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งการผลักดันด้านการเข้าถึงการใช้ยากัญชาทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยากัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจาก นาพแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องทิศทางกัญชาทางการแพทย์กับนายธวัช จรุงพิรวงศ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers สำหรับทิศทางการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ร่วมด้วย Mr.Roman Dimitrov ผู้ร่วมทุนการพัฒนาธุรกิจกัญชาทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังมี นายสุรพล พิทยาสกุล ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ที่ได้ร่วมหารือเรื่องทิศทางการนำเสนอข่าวสาร การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกัญชา ส่วนนายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด.) ได้แลกเปลี่ยนความเห็นด้านบริการขนส่งไปรษณีย์และกระจายสินค้าของธุรกิจกัญชา กัญชง ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งและยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วมากขึ้น

นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ กล่าวว่า การปลดล็อกกัญชาทางแพทย์นั้นมีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะมีการเข้าถึงกัญชาจากแพทย์แผนไทย และแผนปัจจุบันผ่านระบบคลินิกแบบบูรณาการ ซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมา มีผลข้างเคียงจากการใช้น้อยมาก มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรายังคงมีความกังวลการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจำเป็นต้องร่วมกันรณรงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งการมีมาตรการทางกฎหมายในอนาคต

“ในปัจจุบันเราทราบกันดีว่ามีการนำกัญชาทางการแพทย์ไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดรักษาโรค เช่น การเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง โรคมะเร็งระยะท้าย ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา กลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์ เช่น โรคพาร์กินสัน โรควิตกกังวลไปทั่วไป โรคปลอกประสาทอักเสบ และอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องหางานวิจัยมารองรับให้ชัดเจน สถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงเร่งเดินหน้ารวบรวมข้อมูลงานวิจัย "กัญชาทางการแพทย์" ของทุกกรมและทุกเขตสุขภาพ ซึ่งในปัจจุบันได้มุ่งมั่นสนับสนุนงานวิจัยแต่ละกรมไปแล้วกว่า 110 งานวิจัย ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้จะสามารถใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับในการบำบัดรักษาโรคโดยที่เราไม่ได้คิดไปเอง”

ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของภาพรวมกัญชาทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เรายังคงเดินหน้าเรื่องกัญชาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลักดันนโยบาย Health for wealth ไม่ว่าจะเป็น Medical hub หรือ Wellness center ซึ่งเมื่อประเทศไทยทำก่อนเราก็ต้องเป็นผู้นำในภูมิภาคให้ได้ ซึ่งประโยชน์ก็จะตกมาอยู่กับประชาชนทั้งการแพทย์ สุขภาพและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

“หลังจากที่เรามีการปลดล็อคแล้วผมคิดว่าการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดกับประชาชน ทั้งในด้านการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ ควรมีกฎหมายหรือพระราชบัญญัติเฉพาะ ที่ใช้กำกับกัญชา กัญชง โดยเฉพาะเรายังต้องรอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง (ฉบับที่…) พ.ศ. ….. ที่กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาอยู่ขณะนี้ ซึ่งมันมีความจำเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เราได้เร่งผลักดันด้านการเข้าถึงการใช้ยาทางการแพทย์จนครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งในกลุ่มโรคที่ได้ประโยชน์ และกลุ่มที่อาจจะได้ประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565 เพิ่มขึ้น 159% และมีการใช้ในผู้ป่วยระยะประคับประคอง เพิ่มขึ้นกว่า 5% และจะมีการขยายเพิ่มในกลุ่มโรคอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต”

สำหรับการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกัญชา กัญชง ตลอดจนบริการขนส่งไปรษณีย์และกระจายสินค้า นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันสามารถทำได้ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้ว เช่นเดียวกับสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ ที่ต้องควบคุมไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความชื้น ฯลฯ เพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพของสมุนไพร  
กำลังโหลดความคิดเห็น