xs
xsm
sm
md
lg

เด้ง ผกก.เมืองนราธิวาส เซ่นโจรใต้วางคาร์บอมบ์แฟลตตำรวจ ร.ต.อ.พลีชีพ 1 เจ็บอีกนับสิบราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 สั่งย้าย พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส เข้า ศปก.ตร.นราธิวาส เซ่นโจรใต้วางคาร์บอมบ์แฟลตตำรวจ จนมี ร.ต.อ.เสียชีวิต 1 นาย เจ็บอีกนับสิบ โดยคำสั่งให้ขาดจากตำแหน่งเดิม

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 9 ที่ 506/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทน ด้วยเมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 12.40 น.ได้เกิดเหตุคาร์บอมบ์บริเวณแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจ ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เป็นเหตุให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนได้รับบาดเจ็บหลายราย และมีข้าราชการตำรวจเสียชีวิต 1 นาย จึงส่งผลให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวและขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติการเชิงรุกควบคุมพื้นที่ และแสวงหาความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 66, 105(3) ประกอบมาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563 จึงให้ตำรวจไปช่วยราชการและรักษาราชการดังนี้

1. พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผู้กำกับสถานนีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส โดยขาดจากการบังคับบัญชาทางตำแหน่งเดิม และให้ดำเนินการส่งมอบหน้าที่และสิ่งของหลวงต่างๆ ให้ไปเป็นไปตามระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 15 การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ

2. พ.ต.อ.รณณ สุระวิทย์ ผู้กำกับ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ดำรงตำแหน่งกลับไปปฏิบัติหน้าที่หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและคำสั่งใดที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่วนี้แทน สั่ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (ลงชื่อ) พลตำรวจโท นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9
กำลังโหลดความคิดเห็น