xs
xsm
sm
md
lg

แม่บ้านราชทัณฑ์ จัดกิจกรรมมอบเงินและของเครื่องใช้จำเป็นให้กับเด็กๆ มูลนิธิเซนต์มาติน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมวันนี้ (16 มี.ค.) ณ มูลนิธิเซนต์มาร์ติน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า ในวันนี้คณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ร่วมกับชมรมแม่บ้านราชทัณฑ์ โดย นางชนิตา สินธพพันธุ์ ประธานชมรมแม่บ้านราชทัณฑ์ พร้อมด้วยคณะแม่บ้านราชทัณฑ์ เดินทางเข้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ มอบเงินบริจาค เพื่อเป็นค่าอาหาร และเครื่องใช้สิ่งของจำเป็นให้กับคณะผู้ดูแล และตัวแทนเด็กกำพร้า เด็กติดผู้ต้องขังของมูลนิธิเซนต์มาร์ติน ซึ่งเป็นสถานที่ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคม

ต่อมา ในเวลา 11.00 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนางชนิตา สินธพพันธุ์ ประธานชมรมแม่บ้านราชทัณฑ์และบุคลากรสังกัดกรมราชทัณฑ์ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมองค์กรคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ความพอเพียง ปลูกผักสวนครัวบริเวณแปลงผัก หน้าอาคารกรมราชทัณฑ์ หลังจากนั้น ประธานชมรมแม่บ้านราชทัณฑ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชมรมแม่บ้านราชทัณฑ์ ร่วมพิจารณาหาแนวทางพัฒนาและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เช่น โครงการอาสาสมัครรักการอ่านเพื่อการพัฒนาชีวิต มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก โดยร่วมกับสตาร์บัคส์ และกรมราชทัณฑ์ พร้อมนี้ยังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการราชทัณฑ์จิตอาสา “ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ” ให้กับบุตรหลาน เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญ เพื่อให้สามารถนำความรู้ ในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยจะมีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ณ ห้องสัมมนา กรมราชทัณฑ์ ชั้น 3

นายอายุตม์ กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ กรมราชทัณฑ์ ยังเป็นการแสดงเจตนารมณ์ และมุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง 
กำลังโหลดความคิดเห็น