xs
xsm
sm
md
lg

ตร.สั่งทุกหน่วยเตรียมรับมือม็อบ Truck Power เรียกร้องแก้ไขปัญหาน้ำมันแพง 1 พ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - ผู้ช่วย ผบ.ตร. สั่งตำรวจทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือม็อบ Truck Power เรียกร้องแก้ไขปัญหาน้ำมันแพง ดีเดย์รวมตัว 1 พ.ย.นี้

วันนี้ (29 ต.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. มีหนังสือวิทยุในราชการ ตร. เลขที่ 0007.34/3311 ลงวันที่ 29 ต.ค. ถึง ผู้รับปฏิบัติ ผบช.น. ภ.1-9 ก. และ สยศ.ตร. บก.ทล. ผู้รับทราบ ผบ.ตร. รอง ผบ.ตร. (มค) และ (กม) ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในสายงาน มค และ กม ใจความว่า 1. ด้วยปรากฏข้อมูลจากสื่อโซเซียลมีเดียว่า สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยได้กำหนดการจัดกิจกรรม Truck Power (ครั้งที่ 2) เพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้แก้ไขปัญหากรณีราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นราคา โดยจะมีการหยุดเดินรถในการให้บริการด้านการขนส่ง ของเครือสหพันธ์การขนส่งแห่งประเทศไทยจำนวน 20 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป และคาดว่า จะมีการจัดกิจกรรมนำรถบรรทุกมาวิ่งในทาง เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในหลายเส้นทางทั่วประเทศ ช่วงเดือน พ.ย. 64

2. เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติหตุและอำนวยความสะดวกต้านการจราจร ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
จึงให้ดำเนินการ ดังนี้
2.1 ก่อนจัดกิจกรรม
2.1.1 ให้ บก.ทล. ประสานสหพ้นธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เพื่อทราบกำหนดการการจัดกิจกรรม วัน เวลา เส้นทาง และจำนวนรถ ที่เข้าร่วมกิจกรรม Truck Power (ครั้งที่ 2) ในภาพรวมและให้ประสานข้อมูลกับ สน./สภ. ในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและให้ บช.น.ก.1-5 ติดตามข้อมูลข่าวสารและเฝ้าฟังสถานการณ์การจัดกิจกรรมในพื้นที่ ตลอดจนจัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมการบังคับใช้กฎหมายและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้ามาใช้เส้นทางที่จัดกิจกรรม
2.1.2 ให้ บก.ทล. และ สน./สภ. ในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรม ประสานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และผู้จัดกิจกรรม เพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ไม่ให้กระทบกับการใช้รถใช้ถนนของประชาชน และต้องไม่มีการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก รวมถึงกฎหมายอื่น
2.2 ขณะจัดกิจกรรม
2.1.2 ในวันที่มีการจัดกิจกรรม ให้ บก.ทล. และ สน./สภ. ที่รับผิดชอบพื้นที่จัดกิจกรรม ร่วมกันจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยการจราจรในเส้นทางที่มีการจัดกิจกรรม จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงพื้นที่จัดกิจกรรม ให้การจราจรเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในกรณีเกิดการจราจรติดขัดหรือหนาแน่นหรือมีการปิดถนน ให้เร่งระบายรถของประขาชนออกไปใช้เส้นทางเลี่ยง ทั้งนี้ให้ บก.ทล. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการอำนวยการจราจร โดยให้ สน./สภ.ในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรม สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
2.2.2 มอบหมายเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตลอดการจัดกิจกรรม
2.2.3 กรณีพบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
2.2.4 ในวันที่มีการจัดกิจกรรม ให้ บก.ทล. และ บก/ภ.จว. ที่รับผิดชอบพื้นที่จัดกิจกรรมรายงานสถานการณ์ ทางกลุ่มไลน์ “ทีมบริหารจราจร ตร.” ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดกิจกรรม

3. การรายงานข้อมูลและผลการดำเนินการ
3.1 ให้ บก.ทล. สรุปข้อมูลกำหนดการจัดกิจกรรม ตามข้อ 2.1.1 รายงานให้ ตร. ทราบในโอกาสแรกที่ทราบ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ผ่าน สยศ.ตร.(ผค.) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และทางกลุ่มไสน์ “ทีมบริหารจราจร ตร.”
3.2 กรณีมีการทำผิดกฎหมาย หรือมีอุบัติเหตุสำคัญ หรือมีเหตุน่าสนใจ สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรม Truck Power (ครั้งที่ 2) ในพื้นที่ ให้ บช.น.ก.1-9 และ บก.ทล. ที่เป็นเจ้าของพื้นที่จัดกิจกรรม

รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ ตร. ทราบ (ผ่าน สยศ.ตร.(ผค.)) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และทางกลุ่มไลน์ “ทีมบริหารจราจร ตร.” เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด


กำลังโหลดความคิดเห็น