xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ตร.เซ็นคำสั่งให้ 6 ตำรวจก๊วน “ผกก.โจ้” ออกจากราชการไว้ก่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - ผบ.ตร.ออกคำสั่งให้ 6 ตำรวจร่วมก๊วนผกก.โจ้” ซ้อมทรมานรีดเงินผู้ต้องหาคดียาเสพติด ใช้ถุงดำคลุมหัวจนตาย ออกจากราชการไว้ก่อน

วันนี้ (25 สิงหาคม 2564) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 409/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน ใจความว่า ด้วยข้าราชการตำรวจดังต่อไปนี้
1. พ.ต.ต.รวิโรจน์ ดิษทอง สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ รับเงินเดือน (ระดับ) ส.2 ขั้น 24 อัตราเงินเดือน 33,000 บาท
2. ร.ต.อ.ทรงยศ คล้ายนาค รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ รับเงินเดือน (ระดับ) ส.1 ขั้น 38.5 อัตราเงินเดือน 30,220 บาท
3. ร.ต.ท.ธรณินทร์ มาศวรรณา รองสารวัตร (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ รับเงินเดือน (ระดับ) ส.1 ขั้น 41 อัตราเงินเดือน 33,000 บาท
4. ด.ต.วิสุทธิ์ บุญเขียว ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ รับเงินเดือน (ระดับ) ป.3 ขั้น 36 อัตราเงินเดือน 37,580 บาท
5. ด.ต.ศุภากร นิ่มชื่น ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์รับเงินเดือน (ระดับ) ป.3 ขั้น 29.5 อัตราเงินเดือน 30,220 บาท
6. ส.ต.ต.ปวีณ์กร คำมาเร็ว ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจภูธรตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ รับเงินเดือน (ระดับ) ป.1 ขั้น 21.5 อัตราเงินเดือน 11,860 บาท

มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 406/2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 และคำสั่งเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 408/2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 กรณีมีพฤติการณ์กระทำผิดร่วมกับ พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล และปรากฏภาพตามคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ โดยศาลจังหวัดนครสวรรค์ได้อนุมัติออกหมายจับข้าราชการตำรวจดังกล่าวในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด, ร่วมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยใช้กำลังประทุษร้าย และร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย และมีเหตุให้พักราชการได้ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2557 ข้อ 3(1) คือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว


ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ประกอบกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 จึงให้ พ.ต.ต.รวิโรจน์ ดิษทอง, ร.ต.อ.ทรงยศ คล้ายนาค, ร.ต.ท.ธรณินทร์ มาศวรรณา, ด.ต.วิสุทธิ์ บุญเขียว, ด.ต.ศุภากร นิ่มชื่น และ ส.ต.ต.ปวีณ์กร คำมาเร็ว ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามคำสั่งนี้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ได้ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 105 ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งและหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์


กำลังโหลดความคิดเห็น