xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ส.แจงชาวบ้านปลูกพืชกระท่อมเสรีใช้ตามวิถีชีวิต ปลดล็อก 24 ส.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - รมว.ยุติธรรม มอบ ป.ป.ส. เผยแพร่สร้างการรับรู้แก่ประชาชนใช้กระท่อมตามวิถีชุมชน ห้ามผสมยาเสพติด ก่อนปลดล็อกพืชกระท่อม 24 ส.ค.นี้

จาก พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 มีการแก้ไขถอดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภท 5 คือ พืชกระท่อมจะไม่เป็นยาเสพติดตามกฎหมายอีกต่อไป พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 64 และจะมีผลเริ่มใช้บังคับในวันที่ 24 ส.ค. 64

วันนี้ (10 ส.ค.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) ได้สั่งการให้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบถึงข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงให้ตรงกันไม่เกิดความสับสนและเข้าใจผิดในสังคม โดย สำนักงาน ป.ป.ส. ขอชี้แจงว่า นับตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. 64 พี่น้องประชาชนสามารถที่จะปลูกบริโภคกระท่อมตามวิถีชาวบ้านจะนำมาเคี้ยวนำมาต้มน้ำดื่ม โดยไม่ผสมสารเสพติดอื่นใดหรือจะซื้อจะขายใบกระท่อมภายในประเทศ ก็สามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ส่วนที่มีร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ.... ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ.... ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. 64 ที่ผ่านมา ขณะนี้กำลังเตรียมส่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร บรรจุวาระประชุมเข้าสภาต่อไป ในเนื้อหาสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อมฉบับนี้ หลักการก็ยังให้มีการปลูกซื้อขายบริโภคพืชกระท่อมภายในประเทศได้โดยเสรี ยกเว้นการนำไปใช้ในทางที่ผิดของเด็กและเยาวชน เช่น เอาไปผสมยาเสพติดที่เรียกกันว่า 4 คูณ 100 เป็นต้น และการซื้อขายนำเข้าส่งออกต่างประเทศในเชิงอุตสาหกรรมต้องขออนุญาตก่อน เพื่อไม่ให้สินค้าราคาตกและล้นตลาดจนเกินไป
กำลังโหลดความคิดเห็น