xs
xsm
sm
md
lg

อธ.ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 1 ยื่นฟ้อง ป.ป.ช.ที่ศาลจังหวัดสระบุรี 19 เม.ย.นี้ พร้อมชี้แจงปมถูกเด้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ภาค 1
อธ.ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค1 เตรียมยื่นฟ้อง ป.ป.ช.ที่ศาลจังหวัดสระบุรี 19 เม.ย.นี้ พร้อมชี้แจงถูกเด้งไปศาลอุทธรณ์ หลังเป็นเจ้าของสำนวนคดี “ประหยัด พวงจำปา” ฟ้อง อสส.-ประธาน ป.ป.ช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ แต่มีการร้องเรียนกรณีแทรกแซงคดี จนเกิดความไม่เชื่อมั่นของคู่ความ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 19 เม.ย.นี้ นายปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค 1 จะเดินทางไปยังศาลจังหวัดสระบุรี เพื่อยื่นฟ้องคณะกรรมการ ป.ป.ช.เเละจะมีการแถลงข่าวเรื่องกรณีที่ถูกคำสั่งย้ายช่วยราชการชั่วคราว สำหรับรายละเอียดว่าจะดำเนินคดีกับกรรมการ ป.ป.ช.จะมีการเปิดเผยหลังยื่นฟ้องคดี

สำหรับคำสั่งย้าย นายปรเมษฐ์ ไปช่วยราชการชั่วคราวนั้น นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธาน ก.ต.ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 5 เม.ย.ให้ นายปรเมษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ภาค 1 ไปช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 1 โดยที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ก.ต.ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบคำสั่งดังกล่าว

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งลับที่ 333/2564 ลงวันที่ 25 มี.ค. 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณี นายปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการพิจารณาคดีหมายเลขดำ ที่ อท.84/2563 ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ระหว่าง นายประหยัด พวงจำปา อดีตรองเลขาธิการ ป.ป.ช.เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ, น.ส.สุภา ปิยะจิตติ และ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ เป็นจำเลยที่ 1-3 ในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวได้รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีความเห็นว่า นายปรเมษฐ์ มีพฤติการณ์เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการตุลาการอื่น หรือกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้การพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการตุลาการอื่น ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาขาดความเป็นอิสระเพื่อให้โจทก์ได้เปรียบในผลแห่งคดีอันมีลักษณะเป็นการกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับโจทก์ ซึ่งถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติของทางราชการอันเป็นการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 73(2) (3)

ทั้งนี้ ทางสำนักงานศาลยุติธรรมอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 69 วรรคหนึ่ง
กำลังโหลดความคิดเห็น...