xs
xsm
sm
md
lg

ตร.จับมือ สกสว.เปิดตัว “คู่มือป้องกันภัยอาชญากรรมข้ามชาติ” รู้เท่าทันมิจฉาชีพ

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - ตร.ร่วมกับ สกสว.แถลงเปิดตัว “คู่มือการป้องกันภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติ” สร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนไม่หลงกลตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

วันนี้ (30 ธ.ค.) เมื่อเวลา 13.45 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พ.ต.ท.เสกสัณ เครือคำ, พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร, ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ รองผู้อำนวยการภารกิจการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “คู่มือการป้องกันภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติ” ผลผลิตจากโครงการวิจัย “การพัฒนาการบริหารจัดการงานตำรวจของไทยและการยกระดับความร่วมมือกับองค์กรตำรวจของประเทศสมาชิกอาเซียนในการดูแลความปลอดภัยสาธารณะจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย หนึ่งในของขวัญปีใหม่จากใจตำรวจไทย แด่ประชาชน “เสริมความรู้สร้างภูมิคุ้มกันภัย” ให้ประชาชน และความปลอดภัยจากอาชญากรรมในโลกวิถีชีวิตใหม่

พล.ต.อ.ปิยะกล่าวว่า ผลการศึกษาพบรูปแบบการกระทำผิดของอาชญากรรมข้ามชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและส่งผลต่อประชาชนโดยตรง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. สารพัดกลอุบายหลอกลวง (scam) ทางออนไลน์ เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แชร์ลูกโซ่ จดหมายรักลวงโลก (Romance Scam) การฉ้อโกงผ่านอินเทอร์เน็ต เงินกู้นอกระบบออนไลน์ เป็นต้น 2. ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ ข้ามพรมแดน เช่น ค้ามนุษย์ โจรกรรมรถ ยาเสพติด เป็นต้น 3. เครื่องมือของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การปลอมแปลงเอกสาร การฟอกเงิน เป็นต้น

ผลการวิจัยมีข้อเสนอการแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการบริหารจัดการงานตำรวจ ด้านการยกระดับความร่วมมือระหว่างองค์กรตำรวจประเทศสมาชิกอาเซียน และด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การป้องกันการกระทำผิด โดยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนและสังคม คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำคู่มือ “ป้องกันภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติ ฉบับประชาชน” ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่กลวิธีการกระทำผิดของอาชญากรรมข้ามชาติประเภทต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรง และวิธีการป้องกันตนเองมิให้ตกเป็นเหยื่อ รวมทั้งจัดทำเป็นเว็บไซต์ http://tcpguide.police.go.th เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชนได้รู้จักในการป้องกันตนเอง


กำลังโหลดความคิดเห็น...