xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ส.มอบชุดตรวจปัสสาวะ 3 หมื่นชุด กรมฯคุ้มครองแรงงาน เฝ้าระวังยาเสพติดแพร่ระบาด

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - สำนักงาน ป.ป.ส. สนับสนุนงานป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ส่งมอบชุดตรวจฉี่ 30,000 ชุด ให้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามโครงการโรงงานสีขาว

วันนี้ (10 ต.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) กรุงเทพฯ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) มอบหมายให้ พ.ต.ท.ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ส่งมอบชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ (เมทแอมเฟตามีน) ให้กับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จำนวน 30,000 ชุด เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน โดยมี นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้รับมอบชุดทดสอบสารเสพติดฯ

การส่งมอบชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ (เมทแอมเฟตามีน) ให้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในครั้งนี้ จะถูกจัดสรรให้หน่วยงานในสังกัดฯ 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบการทั่วประเทศ มีระบบจัดการกับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตามโครงการโรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ซึ่งจะนำไปสู่การเฝ้าระวัง และลดระดับการแพร่ระบาดของยาเสพติดต่อไปได้  

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ยินดีสนับสนุนชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะให้กับทุกหน่วยงานทั่วประเทศ โดยขอให้แจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้ จำนวน และประเภทของชุดทดสอบฯ ที่ต้องการ อาทิ ชุดทดสอบสารเสพติดสำหรับยาบ้าและไอซ์, ชุดทดสอบสารเสพติดสำหรับกัญชา ฯลฯ ซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์มายัง สำนักงาน ป.ป.ส. (ส่วนกลาง) หรือ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 1-9/ ป.ป.ส.กทม. ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยถือเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้โดย “หากพบเห็นผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง”
กำลังโหลดความคิดเห็น