xs
xsm
sm
md
lg

ตำรวจยศ “ด.ต.- พล.ต.ท.” ตบเท้าเออร์ลีรีไทร์ 849 นาย

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - ผู้ช่วย ผบ.ตร.ลงนามอนุมัติให้ตำรวจเข้าโครงการเออร์ลีรีไทร์ จำนวน 849 นาย มีผล 1 ต.ค. 2563

วันนี้ (30 ก.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร. ได้มีคำสั่ง ตร.ที่ 496/2563 ลง 29 กันยายน 2563 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ ใจความว่า ด้วยมีข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ได้ขอลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 21 (งบประมาณ พ.ศ. 2564) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72(2) มาตรา 74 และมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ประกอบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 411/2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 จึงอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจดังกล่าวลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

มีรายงานว่า ข้าราชการตำรวจที่ลาออกตามโครงสร้างการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่น 21 ตั้งแต่ ยศ ด.ต.- พล.ต.ท.จำนวนทั้งสิ้น 849 ราย อาทิ พล.ต.ท.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ นายแพทย์ (สบ8) รพ.ตร. พล.ต.ต.ฉลองเกียรติ โรจน์ปัญญาคุปต์ รอง ผบช.รร.นรต. พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ. สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พล.ต.ต.วีระวิทย์ วัจนะพุกกะ ผบก.กองตรวจราชการ 1 โดยในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ที่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 933 นาย ลดลง 84 นาย
กำลังโหลดความคิดเห็น...