xs
xsm
sm
md
lg

ปปง.ขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภททองคำ รวมกว่า 80 รายการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - ปปง.เตรียมขายทอดตลาดทรัยพ์สิน ครั้งที่ 4/2563 ทองคำแท่ง-ทองรูปพรรณ-พระเครื่อง-นาฬิกาข้อมือ เครื่องประดับและทรัพย์สินอื่น จำนวน 80 รายการ ในวันที่ 4-5 มี.ค. 63

วันนี้ (28 ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 4-5 มี.ค. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภททองคำแท่ง ทองรูปพรรณ พระเครื่อง นาฬิกาข้อมือ เครื่องประดับ และทรัพย์สินอื่น จำนวน 80 รายการ

โดยรายการทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาดที่น่าสนใจ เช่น 1. ทองคำแท่ง แท่งที่ 20 จำนวน 1 แท่ง ราคาเริ่มต้น 520,000 บาท 2. สร้อยคอทองคำ ลายเชือกควั่น (ตะกร้อ) พร้อมพระเลี่ยมทองประดับเพชร 1 องค์ น้ำหนักประมาณ 151.8 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 209,400 บาท 3. แหวนทองคำประดับเพชร น้ำหนักประมาณ 12.5 กรัม จำนวน 1 วง ราคาเริ่มต้น 374,000 บาท 4. นาฬิกาข้อมือทองคำฝังเพชร ยี่ห้อโรเล็กซ์ จำนวน 1 เรือน ราคาเริ่มต้น 200,000 บาท 5. สร้อยคอทองคำ ห้อยรูปหัวใจใบโพธิ์ น้ำหนักประมาณ 15 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 20,200 บาท

6. สร้อยข้อมือทองคำ ลายผ่าหวายห้อยหัวใจ น้ำหนักประมาณ 45.5 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 59,500 บาท 7. พระงบน้ำอ้อย พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ 18.4 กรัม จำนวน 1 องค์ ราคาเริ่มต้น 13,300 บาท 8. กำไลข้อมือ หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อมเลี่ยมทอง น้ำหนักประมาณ 61 กรัม จำนวน 1 อัน ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท และ 9. ต่างหูทอง รูปวงกลม น้ำหนัก 2.00 กรัม จำนวน 1 คู่ ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท

หมายเหตุ : ราคาเริ่มต้นทรัพย์สินที่เป็นทองรูปพรรณและทองคำแท่งตามราคาข้างต้นเป็นการกำหนดราคาเริ่มต้น ณ วันที่ 27 พ.ย. 62 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำในวันพิจารณากำหนดราคาเริ่มต้นเป็นเกณฑ์ หากราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงในวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่เป็นทองรูปพรรณใหม่ ตามราคารับซื้อทองคำแท่งที่สมาคมค้าทองคำประกาศในวันที่ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายการนั้น ในกรณีทรัพย์สินเป็นทองคำแท่งให้คณะกรรมการขายทอดตลาดปรับราคาตามราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำ ในวันขายทอดตลาดทรัพย์สินประกอบคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 4/2563 สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันที่ 3 มี.ค. 63 เวลา 09.30-16.00 น. ณ สำนักงาน ปปง. หรือทางเว็บไซต์ www.amlo.go.th ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือสายด่วน ปปง.1710
กำลังโหลดความคิดเห็น...