xs
xsm
sm
md
lg

เปิดขายทอดตลาดทองรูปพรรณ เครื่องประดับ และพระเครื่อง รับตรุษจีน 15 ม.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - ปปง.เตรียมเปิดประมูลขายทอดตลาดทองรูปพรรณ เครื่องประดับ และพระเครื่องจำนวน 74 รายการ 15 ม.ค.รับตรุษจีน โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันที่ 14 ม.ค.นี้

วันนี้ (10 ม.ค.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 15 ม.ค. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ และพระเครื่อง จำนวน 74 รายการ โดยรายการทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาดที่น่าสนใจ เช่น 1. สร้อยคอทอง ลายผ่าหวาย พร้อมจี้ทองคำรูปหัวใจ น้ำหนัก 15.2 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 20,200 บาท 2. สร้อยข้อมือทอง ลายหัวใจ ประดับอัญมณีสีน้ำเงิน 13 เม็ด น้ำหนัก 7 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 5,200 บาท 3. พระคง พร้อมกรอบทอง น้ำหนัก 11.5 กรัม จำนวน 1 องค์ ราคาเริ่มต้น 14,400 บาท 4. ต่างหูทอง ประดับอัญมณี สีขาว 36 เม็ด และมุก 2 เม็ด น้ำหนัก 7.3 กรัม จำนวน 1 คู่ ราคาเริ่มต้น 10,800 บาท

5. แหวนทอง ประดับอัญมณีสีแดงล้อมอัญมณีสีขาว 16 เม็ด น้ำหนัก 11.5 กรัม จำนวน 1 วง ราคาเริ่มต้น 28,100 บาท 6. สร้อยคอมุก น้ำหนัก 10.8 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 500 บาท 7. พระเครื่องล้อมกรอบทองคำ จำนวน 1 องค์ ราคาเริ่มต้น 25,200 บาท 8. พระเครื่องล้อมกรอบทองคำ จำนวน 1 องค์ ราคาเริ่มต้น 13,000 บาท 9. พระเครื่องล้อมกรอบทองคำ จำนวน 1 องค์ ราคาเริ่มต้น 48,500 บาท 10. พระเครื่องล้อมกรอบทองคำ จำนวน 1 องค์ ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท และ 11. พระเครื่องล้อมกรอบทองคำ จำนวน 1 องค์ ราคาเริ่มต้น 10,100 บาท

หมายเหตุ : ราคาเริ่มต้นทรัพย์สินที่เป็นทองรูปพรรณและทองคำแท่งตามราคาข้างต้นเป็นการกำหนดราคาเริ่มต้น ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2562 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำในวันพิจารณากำหนดราคาเริ่มต้นเป็นเกณฑ์ หากราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงในวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่เป็นทองรูปพรรณใหม่ ตามราคารับซื้อทองคำแท่งที่สมาคมค้าทองคำประกาศในวันที่ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายการนั้น

สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2563 สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันที่ 14 ม.ค. 63 เวลา 09.30-16.00 น. ณ สำนักงาน ปปง. หรือทางเว็บไซต์ www.amlo.go.th ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสายด่วน ปปง.1710
กำลังโหลดความคิดเห็น...