xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ขับขี่เฮ! ห้าม ตร.จราจรยึดใบขับขี่ แค่ขอดูเพื่อออกใบสั่งไปชำระค่าปรับเท่านั้น ดีเดย์ 20 ก.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


สตช.แถลงตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 12 ใหม่ ให้ยกเลิกเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ ทำได้เพียงขอดูได้เพื่อออกใบสั่งไปชำระค่าปรับเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบทั่วไป เริ่มบังคับใช้ 20 ก.ย.

วันนี้ (26 ส.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีการประกาศใช้ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ. ศ. 2562 ซึ่งมีการบัญญัติให้ยกเลิกความในบางมาตราและบัญญัติใหม่ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 กันยายน 2562 มีประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเกี่ยวกับการยกเลิกเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ ว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้ดำเนินการตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรณรงค์ สร้างช่องทางการรับรู้ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการเคารพกฎหมายจราจร มีวินัย มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง รวมทั้งการข้ามทางม้าลาย โดย ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะผู้กำกับดูแลงานด้านกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อทำการศึกษาสภาพปัญหา หาแนวทางแก้ไข โดยบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

พ.ต.อ.กฤษณะกล่าวต่อไปว่า ผบ.ตร.ได้สั่งการให้ผู้บัญชาการทุกพื้นที่ ผู้บังคับการทุกจังหวัด ให้สร้างช่องทางการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและข้อผิดพลาดเมื่อกฎหมายได้มีผลบังคับใช้แล้ว รวมทั้งให้หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพื้นที่ให้มีการจัดฝึกอบรมความรู้ในการบังคับใช้กฎหมายจราจรที่ประกาศใหม่นี้เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง จากนั้นจึงมีหนังสือสั่งการไปถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 และผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อกำชับให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 62 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ก.ย. 62 ที่จะถึงนี้ เพื่อกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดความสับสน จนเกิดความเดือดร้อนกับผู้ใช้รถใช้ถนน

“โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือ พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ม.140 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562 ในการออกใบสั่งของเจ้าพนักงานจะไม่เรียกเก็บใบขับขี่ของผู้ที่กระทำผิดกฎหมายจราจร อีกทั้งหากไม่พบตัวผู้ขับขี่และไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ตามมาตรา 140 วรรคสองฯ โดยให้ส่งใบสั่งพร้อมด้วยพยานหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเพื่อให้ชำระค่าปรับ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบสั่งนั้น ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัว ไม่ว่าจะเป็นแบบดั้งเดิมที่เป็น หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่าใบขับขี่ดิจิทัล และต้องนำแสดงต่อตำรวจจราจรเมื่อถูกเรียกตรวจ โดยใบขับขี่ที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเปิดจากแอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น ไม่สามารถก๊อปปี้หน้าจอ หรือใช้ภาพถ่ายแทนได้” รองโฆษก ตร.กล่าว

พ.ต.อ.กฤษณะกล่าวด้วยว่า ในประเด็นกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตุว่าหากไม่มีการยึดใบขับขี่แล้วจะทำให้ผู้ที่ทำผิดกฎจราจรไม่ไปชำระค่าปรับตามใบสั่งนั้น ขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประสานงานและวางมาตรการ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับใหม่ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลการออกใบสั่งของตำรวจในแต่ละพื้นที่ กับฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก เมื่อผู้ขับขี่ไม่ยอมชำระค่าปรับ เมื่อไปเสียภาษีรถยนต์ประจำปี กรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบจากระบบ หากพบว่ามีค่าปรับที่ค้างชำระ นายทะเบียนจะรับชำระภาษีและออกหลักฐานการชำระภาษีชั่วคราวให้เท่านั้น และใช้ได้เพียง 30 วัน จนกว่าจะชำระค่าปรับเสร็จสิ้นจึงจะได้ใบแสดงการเสียภาษีฉบับจริง เมื่อใบแทนแสดงการเสียภาษีชั่วคราวหมดอายุ ผู้ขับขี่ก็จะมีความผิดคือ ไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี ซึ่งต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...