xs
xsm
sm
md
lg

กรมคุกจับมือ พม.พัฒนาชุมชนผู้สูงอายุตลอดชีวิตภายในเรือนจำ ที่มีอยู่ 6 พันกว่าคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR Online - กรมราชทัณฑ์จับมือกับกรมกิจการผู้สูงอายุ พม. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เพราะเรือนจำเสมือนเป็นชุมชน มีผู้ต้องขังสูงอายุกว่า 6 พันคน

วันนี้ (22 ส.ค.) ณ ห้องประชุมเรือนจำกลางคลองเปรม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พร้อมด้วย นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุต้องราชทัณฑ์ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ สมพัศ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พ.ต.อ.ณรัชต์กล่าวว่า เรือนจำทั่วประเทศมีทั้งหมด 143 แห่ง ซึ่งเรือนจำเสมือนเป็นชุมชนหนึ่งที่มีประชากรอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก และมีประชากรวัยสูงอายุเช่นเดียวกับสังคมภายนอก ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังที่อยู่ในความดูแลจำนวนทั้งสิ้น 358,693 คน และมีผู้ต้องขังสูงอายุกระจายอยู่ในเรือนจำต่างๆ จำนวน 6,268 คน โดยผู้สูงอายุเหล่านี้ต้องการการพัฒนาที่เหมาะสมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถปรับตัวและเห็นคุณค่าในตัวเอง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในเรือนจำได้ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจเพื่อการกลับไปอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุข

พ.ต.อ.ณรัชต์กล่าวอีกว่า กรมราชทัณฑ์และกรมกิจการผู้สูงอายุ จึงได้ร่วมกันจัดทำ “โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อผู้ต้องราชทัณฑ์” ขึ้น โดยมีเนื้อหาหลักสูตรใน 4 มิติ ได้แก่ 1. ด้านสุขภาพ โดยเน้นในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง การออกกำลังกาย อาหารและการบริหารสุขภาพจิต 2. ด้านสังคม เน้นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความรู้เรื่องกฎหมาย สิทธิและสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุและหน่วยงานที่ให้การสงเคราะห์ภายหลังพ้นโทษ 3. ด้านเศรษฐกิจ เน้นการฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ การออมในผู้สูงวัย และ 4. ด้านสภาพแวดล้อม เน้นการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับผู้สูงอายุ และได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในเรือนจำกลางคลองเปรม เป็นแห่งแรก ก่อนที่จะขยายผลต่อไป

“อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ผ่านมาของกลุ่มผู้ต้องขังสูงคือเรื่องของความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก พื้นที่มีความแออัดหนาแน่น ขาดกำลังใจ มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ประมาณ 1,000 รายต่อปี ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ประสานกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาดูแล”

ด้านนางไพรวรรณเปิดเผยว่า ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปี 2562 เพิ่มขึ้น 18 เปอร์เซ็นต์ต่อประชากรทั้งประเทศ จนเริ่มกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุได้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 555 แห่งทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาความสามารถของกลุ่มผู้สูงอายุให้เป็นกำลังสำคัญช่วยเหลือชุมชนหรือสังคมต่อไป นอกจากนี้ ในส่วนของโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อผู้ต้องราชทัณฑ์ได้ให้ความสำคัญต่อผู้ต้องขังกลุ่มนี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาตนเอง ซึ่งได้รับรุ่นแรกที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 50-60 คน ตามความสมัครใจ มาอยู่กินนอนประจำเป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือ 90 วัน แต่ละวันจะมีกิจกรรมการฝึกอาชีพ การออกกำลังกาย การดูแลตัวเองจากการเจ็บป่วย เป็นต้น จากนั้นสลับหมุนเวียนกันเป็นรุ่นๆ ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการแถลงข่าว เจ้าหน้าที่ได้พาสื่อมวลชนเข้าเยี่ยม “โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อผู้ต้องราชทัณฑ์ เรือนจำกลางคลองเปรม” ซึ่งตั้งอยู่ภายในเรือนจำกลางคลองเปรม แต่ได้แบ่งพื้นที่ออกโดยเฉพาะเพื่อให้กลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุในแดนอื่นๆ ที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาอยู่รวมกันใช้ชีวิตกินนอนประจำภายในโรงเรียนตลอด 3 เดือน โดยไม่ต้องกลับแดนตัวเอง ทั้งนี้ ในแต่ละวันจะมีการกิจกรรมฝึกอาชีพ การออกกำลังกาย การฝึกสมาธิ ฯลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด


กำลังโหลดความคิดเห็น...