xs
xsm
sm
md
lg

ซูเปอร์โพลชี้คนทำงานยุครัฐบาล"บิ๊กตู่"ยังมีความสุขได้เพราะยึดหลักธรรมศาสนา

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


ซูเปอร์โพลชี้ความสุขประชาชนวัยทำงานยุครัฐบาล "บิ๊กตู่" ยังมีความสุขได้จากใช้ชีวิตตามหลักธรรมศาสนา ร้อยละ 70.68 และ รองลงมาคือมีความสุขเพราะครอบครัวอบอุ่นมั่นคง

วันนี้ (20 ก.ค.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซุเปอร์โพล (Super Poll) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ร่วมกับนายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สสส.) นำเสนอผลงานสำรวจภาคสนาม เรื่อง โพลความสุขคนวัยทำงาน Happy 8 ยุครัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณีศึกษาประชาชนคนวัยทำงานใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 32,184 คน ดำเนินโครงการวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 19 สิงหาคม 2562 พบว่า คนวัยทำงานตามกรอบการประเมิน Happy 8 ใน 77 จังหวัด ของประเทศโดยภาพรวมมีความสุขด้วยความสุขที่สูงสุดหรือร้อยละ 70.68 คือความสุขในทางสงบหรือ Happy Soul คือสุขจากการใช้ชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระศาสนา

รองลงมาคือร้อยละ 69.80 ความสุขด้านครอบครัวดีอบอุ่นมั่นคง มีนิสัยรักครอบครัว ร้อยละ 69.47 สุขที่มีน้ำใจงามช่วยเหลือเกื้อกูลมีจิตอาสารู้จักเป็นผู้ให้ ร้อยละ 68.66 คือสุขที่มีงานดีมีความมั่นคงในอาชีพการงานและผูกพันในที่ทำงานเราลงไปคือสุขที่มีสังคมดีมีความรู้ดีทักษะดีพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ปลอดหนี้ มีเงินออม ใช้ชีวิตพอเพียง มีการผ่อนคลายและมีสุขภาพดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล กล่าวถึงความสุขสูงของประชาชนในยุครัฐบาล พล.ประยุทธ เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา เป็นสิ่งบ่งชี้ให้เห็นว่า สังคมไทย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม จะนำหลักคำสอนทางศาสนา มาใช้ในการดำเนินชีวิต ได้เสมอ

ส่วนสิ่งที่น่าเป็นห่วงจากผลสำรวจในครั้งนี้ คือ คนวัยทำงานเกือบครึ่ง ร้อยละ 48.3 คนไม่กินข้าวเช้า และร้อยละ 41.2 ไม่ออกกำลังกาย ข้อมูลเหล่านี้ ทาง สส. และ รัฐบาล สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อน เพื่อให้ประชาชน กินข้าวเช้าและออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี
กำลังโหลดความคิดเห็น...