xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ส.มอบกัญชากว่า 1 ตัน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาวิจัย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR Online - เลขาธิการ ป.ป.ส.ส่งมอบของกลางกัญชากว่า 1 ตัน ให้ อธ.การแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย ก่อนกระจายให้กับสถานพยาบาลและหน่วยงานที่ 12 แห่ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วย

วันนี้ (16 ส.ค.) เวลา 14.00 น. ทีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กรุงเทพฯ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผู้ส่งมอบของกลางกัญชาที่ได้รับการอนุญาตครอบครองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวนรวม 1,005 กิโลกรัม ให้แก่ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และนายอรัญ ทนันขัติ ผอ.สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้รับมอบ

นายนิยมกล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ โดยเป็นไปตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) ที่ให้ความสำคัญในการนำกัญชาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการใช้รักษา เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ซึ่งในครั้งนี้ มี 2 หน่วยงาน ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ได้แก่ 1. กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ขอรับสนับสนุนของกลางกัญชา จำนวน 1,000 กิโลกรัม เพื่อใช้ผลิตน้ำมันกัญชาจากตำรับยาหมอพื้นบ้าน ขนาด 5 ซีซี จำนวนประมาณ 660,000 ขวด ให้มีปริมาณน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย และ 2. สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอรับสนับสนุนของกลางกัญชา จำนวน 5 กิโลกรัม เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

นายนิยมกล่าวอีกว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ได้สนับสนุนของกลางกัญชาให้กับ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์, รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร, คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมของกลาง จำนวนทั้งสิ้น 1,684 กิโลกรัม และยังมีอีก 11 หน่วยงาน ที่รอการพิจารณาขอรับสนับสนุนกัญชาของกลางเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และวิจัย ทั้งนี้ การดำเนินการขอใช้ประโยชน์จากของกลางกัญชานั้น สามารถทำได้ตามเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานยื่นขอรับ โดยต้องเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่กำหนดไว้

“ขณะนี้กัญชาของกลางที่ ป.ป.ส.ตรวจยึดมาได้มีอยู่ประมาณ 20 ตัน และส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจหาสารปนเปื้อนโลหะหนักและสารเคมีว่าสามารถใช้ได้จำนวนเท่าใด รวมทั้งยังมีของกลางทยอยเข้ามาใหม่อีก 3-4 ตันเพื่อการตรวจหาสารปนเปื้อนต่อไป อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่ากัญชายังคงเป็นยาเสพติด ถ้าผู้ป่วยรายใดจำเป็นต้องใช้กัญชาเพื่อการรักษาขอให้ปรึกษาแพทย์ เพราะปัจจุบันมียาและสถานพยาบาลรองรับเพียงพอแล้ว” เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าว

ด้าน นพ.มรุตเปิดเผยว่า กัญชาที่ได้รับมอบครั้งนี้จะนำไปผลิตเป็นน้ำมันกัญชาสูตรของนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ หรืออาจารย์เดชา จากตำรับยาหมอพื้นบ้าน ในระดับกึ่งอุตสาหกรรมหรือในระดับอุตสาหกรรม โดยคาดว่าจะสามารถผลิตน้ำมันกัญชาได้ทั้งหมด 660,000 ขวด ก่อนกระจายให้กับสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 12 แห่ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของแพทย์ คาดว่าตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.นี้จะสามารถนำไปใช้ได้ 1 ตำรับ คือ ตำรับยาศุขไสยาศน์ ที่จะช่วยให้นอนหลับเจริญอาหาร ฟื้นฟูกำลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แต่ผู้ป่วยที่จะขอรับการรักษาด้วยน้ำมันดังกล่าวจะต้องอยู่ในเงื่อนไข ยินยอมเปิดเผยข้อมูลการรักษา เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาปรับปรุงสูตรต่อไปกำลังโหลดความคิดเห็น...