xs
xsm
sm
md
lg

โฆษกศาล ยธ.ระบุที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือก “วิรุฬ-อุดม-จิรนิติ” ไปเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



MGR Online - โฆษกศาลยุติธรรมเผยที่ประชุมใหญ่เลือก วิรุฬ แสงเทียนอดีตรอง ปธ.ฎีกา องค์คณะคดีจำนำข้าว - อุดม สิทธิวิรัชธรรม ปธ.แผนกร้องฎีกา - จิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโส กก.ชี้ขาดอำนาจศาล ไปเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนไปยังวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ

วันนี้ (1 ส.ค.) นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ได้เรียกประชุมผู้พิพากษาในศาลฎีกา 176 คน เพื่อประชุมใหญ่ศาลฎีกา ลงคะแนนเลืิอกผู้พิพากษาศาลฎีกา ระดับหัวหน้าคณะขึ้นไป ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อไปเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3 คน ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 200 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง บัญญัติไว้

กระทั่งเมื่อเวลา 13.30 น. นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ได้เปิดเผยผลการประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่า เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานัดประชุมเพื่อลงมติเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 3 คน ตามรัฐธรรมนูญฯ ปี 60 มาตรา 200 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง ประกอบ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 8 วรรคหนึ่ง (1) วรรคสอง, มาตรา 12 วรรคสอง และระเบียบศาลฎีกาว่าด้วยการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562

การสมัครคัดเลือกนั้นมีผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทั้งสิ้น จำนวน 6 คน คือ 1. นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา 2. นายทวีป ตันสวัสดิ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 3. นายวิรุฬห์ แสงเทียน ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 4. นายจิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 5. นายปริญญา ดีผดุง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 6. นายชำนาญ รวิวรรณพงษ์ ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา

ขณะที่ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคะแนน 3 คนแรก และมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่มีอำนาจหน้าที่เข้าประชุมและลงมติในที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ได้แก่ นายวิรุฬห์ แสงเทียน ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา, นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา, นายจิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

โฆษกศาลยุติธรรมกล่าวถึงขั้นตอนหลังจากนี้ว่า ศาลฎีกาจะเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 3 คนไปยังวุฒิสภา (ส.ว.) เพื่อให้ความเห็นชอบตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 12 วรรคแปด ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้พิพากษาที่ได้รับการเลือกจากที่ประชุมใหญ่นั้น นายวิรุฬห์ แสงเทียน ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา นั้นเคยดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา, ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา และอดีตองค์คณะที่ร่วมพิพากษาคดีโครงการจำนำข้าว และคดีทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี)

ส่วนนายจิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ก็เคยเป็นเลขานุการศาลฎีกา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญข้อกฎหมาย โดยระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิพากษาในศาลฎีกานั้น ในปี 2560 เคยได้เป็นเจ้าของสำนวนและองค์คณะคดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีอาญาและแพ่งที่ ป.ป.ช.กล่าวหานายเกษม นิมมลรัตน์ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย คนสนิท “เจ๊แดง” นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ และอดีตที่ปรึกษานายก อบจ.เชียงใหม่ ยื่นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สินอันเป็นเท็จด้วย

สำหรับประวัติ นายวิรุฬห์ แสงเทียน เกิดวันที่ 27 พ.ย. 2497 อายุ 67 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย, ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย, ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก, ประถมาภรณ์มงกุฎไทย, ประถมาภรณ์ช้างเผือกฯ

การรับราชการ ตำแหน่งอัยการ, ผู้พิพากษาประจำกระทรวง, ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมุกดาหาร, ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุ์, ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา, ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา, รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1, ผู้พิพากษาศาลฎีกา, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา, ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา, รองประธานศาลฎีกา, ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม เกิดวันที่ 22 พ.ย. 2497 อายุ 64 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง, เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย, ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย, ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย, ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก, ประถมาภรณ์มงกุฎไทย, ประถมาภรณ์ช้างเผือกฯ

การรับราชการ ตำแหน่งนายทหารพระธรรมนูญ, ผู้พิพากษาประจำกระทรวง, ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอด,ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก, ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค์, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา, ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3, ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6, ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 5, ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 3, รองประธานศาลอุทธรณ์, อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1, อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้, ผู้พิพากษาศาลฎีกา, ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา, ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา

นายจิรนิติ หะวานนท์ เกิดวันที่ 14 ก.พ. 2496 อายุ 66 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย, ปริญญาโท Master of Lows Harvard University, Master of Comparative Law George Washington University, ปริญญาเอก Doctor of Juridical Science George Washington University ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย, ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก, ประถมาภรณ์มงกุฎไทย, ประถมาภรณ์ช้างเผือกฯ

การรับราชการ ตำแหน่งผู้พิพากษาประจำกระทรวง, ผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง, ผู้พิพากษาศาลแพ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง, เลขานุการศาลฎีกา, ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์, ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 2, ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์, อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, ผู้พิพากษาศาลฎีกา, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา, ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา


กำลังโหลดความคิดเห็น...