xs
xsm
sm
md
lg

ศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง ร.๑๐”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


ปธ.ศาลฎีกา นำคณะผู้บริหารศาลยุติธรรมและข้าราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

วันนี้ (22 ก.ค.) นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา นำคณะผู้พิพากษาผู้บริหารศาลยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม ตลอดจนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบและใกล้เคียงอาคารศาลฎีกาซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 มีนายไสลเกษ วัฒนพันธ์ รองประธานศาลฎีกา นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการศาลยุติธรรม และผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ร่วมพิธี

นอกจากนี้ ประธานศาลฎีกายังได้กล่าวนำคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ว.ป.ร.ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทยมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ศาลยุติธรรมมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสาฯ มาสืบสานขยายแนวคิดในเรื่องของจิตอาสาไปสู่ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาของพื้นที่ต่างๆ ในขอบเขตทั่วประเทศ เกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน”

จากนั้นประธานศาลฎีกา และคณะผู้บริหารศาลยุติธรรมร่วมกันปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน “รวงผึ้ง” ณ บริเวณศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร กทม.
กำลังโหลดความคิดเห็น...