xs
xsm
sm
md
lg

“โจ๊ก”มาแล้ว “บิ๊กป้อม”เซ็นนั่ง อ.กตร.กฎหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


“ประวิตร”เซ็นตั้ง อนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ชุดใหม่ “วิรชัย ทรงเมตตา” รอง ผบ.ตร.เป็นประธาน “บิ๊กโจ๊ก-สุรเชษฐ์ หักพาล”เป็นอนุกรรมการด้วย

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.62 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ได้ลงนามในประกาศแต่งตั้ง อนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ (อ.ก.ตร.กฎหมาย)ชุดใหม่ ประกอบด้วยนายตำรวจ 16 นาย โดยมี พล.ต.อ.วิรชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ และมีชื่อ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นอนุกรรมการด้วย

สำหรับอนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ มีอำนาจหน้าที่หลัก ๆ อาทิ การพิจารณาและเสนอความเห็นต่อ ก.ตร.ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง , พิจารณาและเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. เกี่ยวกับการออก แก้ไข ปรับปรุง และยกเลิกในส่วนที่ไม่จำเป็นของกฎหมาย กฎห ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ มติ การกำหนดนโยบายและมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำกับดูแล ตรวจสอบ และแนะนำงานที่เกีั่ยวข้อง เป็นต้น

อนึ่ง พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ถูกคำสั่ง จาก พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ย้ายให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 จนวันที่ 9 เมษายน 2562 ได้มีคำสั่งจาก พล.อ. ประยุทธ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทนักบริหารระดับสูง ในตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และให้ถูกเพิ่มรายชื่อในบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 16/2558 เพื่อได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กำลังโหลดความคิดเห็น...