xs
xsm
sm
md
lg

7 วันสงกรานต์ ศาลสั่งคุมประพฤติ 12,597 คดี เมาขับ 12,192 ติด EM 480 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR Online - ปิดยอด 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ คดีเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ 12,597 คดี เมาแล้วขับมากสุด 12,192 คดี กรุงเทพฯ มากสุด 727 คดี ตามมาด้วยมหาสารคาม และนครพนม สั่งติดอุปกรณ์ EM 480 ราย

วันนี้ (18 เม.ย.) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยยอดสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติของวันที่ 17 เม.ย. วันสุดท้ายที่มีการควบคุมเข้มงวดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวนทั้งสิ้น 3,693 คดี แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 3,454 คดี คิดเป็นร้อยละ 93.53, คดีขับเสพ จำนวน 231 คดี คิดเป็นร้อยละ 6.25, คดีขับรถประมาท จำนวน 8 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.22 นอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 91 ราย โดยส่วนใหญ่กำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. เป็นเวลา 7-15 วัน คุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัวจำนวน 4 ครั้ง พร้อมทั้งทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง เป็นต้น

ส่วนยอดสะสมกรณีที่ศาลสั่งใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย. มีจำนวนทั้งสิ้น 480 ราย แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 478 ราย คดีขับเสพ จำนวน 2 ราย

“สำหรับยอดสะสมสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติในระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. มีจำนวนทั้งสิ้น 12,597 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 12,192 คดี คิดเป็นร้อยละ 96.79 คดีขับเสพ จำนวน 386 คดี คิดเป็นร้อยละ 3.06 คดีขับรถประมาท จำนวน 19 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.15 ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 727 คดี มหาสารคาม 714 คดี และนครพนม 533 คดี” อธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าว

นายประสารกล่าวอีกว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 มีจำนวนคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติเป็นจำนวนมาก ดังนั้น มาตรการต่อจากนี้กรมคุมประพฤติจะดำเนินการจำแนกความเสี่ยงและคัดกรองผู้ถูกคุมความประพฤติตามแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงในการติดสุราจะส่งต่อให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเพื่อรับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับตามสถานพยาบาล ภายใต้โครงการ “บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับ ผิดซ้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2562” และยังคงมีมาตรการการทำงานบริการสังคมสำหรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การดูแลเหยื่อเมาแล้วขับหรือผู้ป่วยติดเตียงตามโรงพยาบาล การเป็นอาสาจราจร หรือร่วมกิจกรรมยังจุดตรวจ ด่านตรวจ เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...