xs
xsm
sm
md
lg

กรมคุมประพฤติ ใช้ EM คุมผู้ได้รับการพักโทษ เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างสังคมปลอดภัย

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR online - กรมคุมประพฤติ เริ่มใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว คุมผู้ได้รับการพักโทษ เพิ่มประสิทธิภาสพ สร้างสังคมปลอดภัย

วันนี้ (26 มี.ค.) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิด ว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้มีการใช้อุปกรณ์ EM กับผู้ได้รับการพักการลงโทษจำคุกในคดีมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษให้ได้รับการปล่อยตัวตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 เป็นรายแรกที่กำหนดเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมให้ใช้อุปกรณ์ EM เพื่อคอยติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังพฤติกรรมตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 60 วัน โดยห้ามผู้ได้รับการพักการลงโทษออกนอกเขตพื้นที่ที่กำหนด และห้ามเข้าสถานที่ต้องห้าม

นายประสาร เผยต่อว่า หากผู้ได้รับการพักการลงโทษทำลายอุปกรณ์ EM หรือทำให้เกิดความเสียหายด้วยประการใดๆ ถือว่าผู้ได้รับการพักการลงโทษผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และให้เรือนจำดำเนินการจับกุมตัวกลับเข้าคุมขังในเรือนจำต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ได้รับการพักการลงโทษรายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและคำแนะนำของพนักงานคุมประพฤติ ไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย ห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภท ห้ามเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังอื่นที่ไม่ใช่ญาติ และต้องประกอบอาชีพที่สุจริต พร้อมทั้ง รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติตามที่กำหนดทุกครั้งจนกว่าจะพ้นจากการพักการลงโทษ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม และสร้างสมดุลระหว่างการบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนตามภารกิจของกรมคุมประพฤติกำลังโหลดความคิดเห็น...