xs
xsm
sm
md
lg

“เลขาฯศาลยุติธรรม” เผย ระเบียบ ปธ.ศาลฎีกาใหม่ ศาลชั้นต้นต้องจัดพิมพ์คำพิพากษา เพื่อให้คู่ความคัดถ่ายได้ภายใน 7 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม

 นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
“สราวุธ เบญจกุล เลขาฯศาลยุติธรรม” เผย ปธ.ศาลฎีกา เซ็นระเบียบให้ศาลชั้นต้นทั่วประเทศ เร่งจัดพิมพ์คำพิพากษา เพื่อให้คู่ความคัดถ่ายคำพิพากษาหลังอ่านเสร็จภายใน 7 วัน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ให้ประชาชนรู้กำหนดระยะเวลาในทุกขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม เริ่ม 12 เม.ย.นี้

วันนี้ (15 มี.ค.) นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 มี.ค.ที่ผ่านมา นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ได้ออกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยระยะเวลาในการจัดพิมพ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น พ.ศ. 2562 โดยมีคำสั่งกรณีเมื่อศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คู่ความฟังเเล้ว ให้ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนส่งร่างคำพิพากษา หรือคำสั่งให้เจ้าพนักงานศาลจัดพิมพ์คำพิพากษา หรือคำสั่งให้เรียบร้อยเพื่อให้คู่ความสามารถคัดถ่ายสำเนาได้ภายใน 7 วัน นับเเต่วันอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นเเละผู้พิพากษาหัวหน้าศาล มีหน้าที่ตรวจสอบเเละติดตามให้ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเเละเจ้าพนักงานศาลในสังกัดส่งร่างคำพิพากษา หรือคำสั่งเเละจัดพิมพ์ให้เเล้วเสร็จภายในระยะเวลา 7 วัน หากกรณีไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ให้หัวหน้าส่วนราชการรายงานไปยังเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เเล้วเเต่กรณีเพื่อพิจารณา ซึ่งระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 เม.ย.นี้ เป็นต้นไป

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า เเต่เดิมภายหลังมีการอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้น เราไม่ได้กำหนดกรอบว่าประชาชนสามารถที่จะคัดถ่ายคำพิพากษาได้ภายในกี่วัน เเต่ระเบียบที่ประธานศาลฎีกาออกมานี้ เพื่อกำหนดกรอบบังคับว่าต่อไปภายหลังอ่านคำพิพากษาเเล้วประชาชนสามารถคัดถ่ายคำพิพากษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนำไปเพื่อบังคับตามคำพิพากษา หรือเพื่อศึกษาในการยื่นอุทธรณ์คดี ตรงนี้ถือเป็นประโยชน์ที่ศาลยุติธรรมออกระเบียบเพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมที่กำหนดให้มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า

นายสุริยัณห์ กล่าวอีกว่า ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยระยะเวลาในการจัดพิมพ์คำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลชั้นต้น พ.ศ. 2562 ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practice) ของธนาคารโลก (World Bank) ในเรื่องความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการคดี (Case management) ของศาลที่จะต้องมีการกำหนดระยะเวลามาตรฐาน (Time standard) ของขั้นตอนในการพิจารณาพิพากษาคดี ระเบียบดังกล่าวจึงส่งผลต่อรายงานการประเมินความยากง่ายในการทำธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลกที่จัดทำขึ้นทุกปีซึ่งส่วนหนึ่งพิจารณาความมีประสิทธิภาพของการอำนวยความยุติธรรมของศาล และจะส่งผลดีในการยกระดับความเชื่อมั่นต่อศาลยุติธรรมไทยในระดับสากลอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...