xs
xsm
sm
md
lg

ปปง.ร่วมกิจกรรม “แบ่งบุญสวย” ครั้งที่ 4 บริจาคเครื่องสำอางให้กลุ่มจิตอาสานำไปแต่งหน้าศพ 12 รพ.ทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาในกรุงเทพฯ และ ภูเก็ต จัดกิจกรรม “แบ่งบุญสวย” ครั้งที่ 4 เชิญชวนให้ร่วมบริจาคเครื่องสำอางที่ไม่ใช้แล้ว หรือหมดอายุมาคัดแยก เพื่อส่งต่อกลุ่มบุคคลจิตอาสานำไปแต่งหน้าให้ผู้เสียชีวิตใน 12 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

วันนี้ (2 มี.ค.) พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่า จากการที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ปปง. (ศปท.ปปง.) กำหนดแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 4 ปี ของสำนักงาน ปปง. (พ.ศ. 2561-2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการสำนักงาน ปปง. เพื่อนำไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการเรียนรู้และปฏิบัติตาม ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมนั้น

พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวอีกว่า ศปท.ปปง. จึงประสานงานกับกลุ่มจิตอาสาในกรุงเทพฯ และ จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม “แบ่งบุญสวย” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-28 ก.พ. 62 เชิญชวนให้ร่วมบริจาคเครื่องสำอางที่ไม่ใช้แล้วหรือหมดอายุมาคัดแยก เพื่อส่งต่อให้กลุ่มบุคคลจิตอาสาในกรุงเทพฯ และ จ.ภูเก็ต นำไปแต่งหน้าให้ผู้เสียชีวิตใน 12 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เช่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร เป็นต้น จากการรวบรวมและคัดแยกประเภท สามารถแบ่งออกเป็น 1. ประเภทเครื่องสำอางสำหรับรองพื้นทั้งครีมและตลับ 2. ประเภทเครื่องสำอางสำหรับตาและคิ้ว 3. ประเภทเครื่องสำอางสำหรับแต่งแก้มแต่งปาก 4. ประเภทครีม โลชั่น แป้งสำหรับผัดหน้า โรยตัว จำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 600 ชิ้น และดำเนินการส่งเครื่องสำอางทั้งหมดไปยังกลุ่มบุคคลจิตอาสาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ด้าน น.ส.ปราณี เก้าเอี้ยน ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. ในฐานะประธานกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำงานของ ศปท.ปปง. นอกจากจะส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ในการทำงานแล้ว ยังเน้นการมีส่วนร่วมกับประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย ดังนั้น หากประชาชนมีข้อมูลหรือมีเบาะแสเรื่องการทุจริตตามความผิดมูลฐานหรือการทุจริตของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. สามารถส่งข้อมูลร้องเรียนมายังสำนักงาน ปปง. ผ่านช่องทาง สายด่วน ปปง. 1710 หรือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 02 219 3600 ต่อ 1095 ในวันและเวลาราชการ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนมาทางสื่อออนไลน์ที่ www.amlo.go.th/acocกำลังโหลดความคิดเห็น...