xs
xsm
sm
md
lg

เคาะแล้ว! แต่งตั้งนายพลสีกากี - ผบ.ตร.สั่งทุกหน่วยทำบัญชีผู้เหมาะสม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา (ภาพจากแฟ้ม)
ผบ.ตร. มีหนังสือสั่งการเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง ผบก. ถึง จตช. และ รอง ผบ.ตร. ประจำปี 2560 ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 ส.ค. ระบุให้จัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสม ภายใน 18 ส.ค. นี้ 

วันนี้ (16 ส.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีหนังสือสั่งการบันทึกข้อความ ที่ 0009.231/ว27 ลงวันที่ 16 ส.ค. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ถึง ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ในสังกัด สง.ผบ.ตร. คำสั่งดังกล่าว ระบุว่า ด้วยขณะนี้อยู่ในห้วงระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง ผบก. ถึง จตช. และ รอง ผบ.ตร. วาระประจำปี 2560 ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 ส.ค. ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2559 ข้อ 7(1) เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้หน่วยและหน่วยงานดำเนินการดังนี้

1. พิจารณาจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ ผบก. ถึง ผบช. โดยให้ดำเนินการตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2559 ข้อ 23(1) และ 25 โดยระบุเหตุผล ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมกับสายงานให้ชัดเจน และจัดทำตามรูปแบบตาม ผนวก ก และ ผนวก ข แล้วจัดส่งไปยัง ตร. (ผ่าน สกพ.) ภายใน 18 ส.ค. 2560

2. จัดส่งไฟล์รูปภาพข้าราชการตำรวจระดับรอง ผบก. ขึ้นไป ในสังกัดที่เป็นปัจจุบัน รูปแบบ JPEG ความละเอียด 1920x1080 pixel โดยชื่อไฟล์ภาพดังกล่าวให้ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนของข้าราชการตำรวจ เพื่อประกอบการจัดทำฐานข้อมูลข้าราชการตำรวจ ผ่านทางอีเมล pol.appointment@gmail.com ภายใน 18 ส.ค. 2560

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) จะนัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก หรือ บอร์ดกลั่นกรองในช่วงวันที่ 22 - 24 ส.ค. และจะนัดประชุม ก.ตร. ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ส.ค. โดยตำแหน่งว่าง ระดับรอง ผบ.ตร. จำนวน 3 นาย ผู้ช่วย ผบ.ตร. จำนวน 5 นาย และระดับ ผบช. จำนวน 9 นาย รอง ผบช. จำนวน 30 นาย และ ผบก. จำนวน 65 นาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเดือน ต.ค. มีนายตำรวจเกษียณอายุราชการ อาทิ พล.ต.อ.วินัย ทองสอง พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น จเรตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. พล.ต.ท.จตุพล ปานรักษา ผบช.ภ.4

ทั้งนี้ มีรายงานว่า สำหรับตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เทียบเท่า รอง ผบ.ตร. ซึ่งเป็นตำแหน่งที่กำหนดขึ้นมาใหม่ พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา และ พล.ต.ท.ไพศาล เชื้อรอด รรท. ที่ปรึกษาพิเศษ ที่เกษียณอายุราชการในเดือน ต.ค. นี้ จะไม่มีการแต่งตั้งทดแทนในวาระประจำปี โดยจะแต่งตั้งในการแต่งตั้งนอกวาระประจำปี เดือน เม.ย.
กำลังโหลดความคิดเห็น