xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวลึกปมลับ : เปิดลับ สายแข็งแรงจริง ชิงเก้าอี้ "นายพันสีกากี"

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


รายการ “ข่าวลึก ปมลับ” ออกอากาศทาง NEWS1 ล้วงปมลึก คลายปมลับ ตีแผ่ประเด็นร้อน กับ นพรัฐ พรวนสุข บก.ข่าวการเมืองและกระบวนการยุติธรรม ผู้จัดการ 360 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ตอน เปิดลับ สายแข็งแรงจริง ชิงเก้าอี้ "นายพันสีกากี"
การแต่งตั้งตำรวจตำแหน่งระดับ สารวัตร(สว.) ถึง รองผู้บังคับการ(รองผบก.) วาระประจำปี 2559 ที่ยืดเวลาล่าช้ามาหลายเดือน และก่อนหน้านี้พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ยืนยันการันตีทุกอย่างจะเสร็จภายในสิ้นเดือนพ.ค.นี้ ณ เวลานี้ก็คงจะบอกได้ว่า การแต่งตั้งน่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาที่ผบ. ตร. ได้บอกไว้

เพราะมีสัญญาณชัดเจนออกมาแล้ว คือเมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา พล.ต.ท.วิษณุ ปราสาททองโอสถ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล(ผบช.สกพ.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บอร์ดกลั่นกรอง ตร.) ส่งหนังสือเชิญ จเรตำรวจแห่งชาติ(จตช.) และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.) ในฐานะกรรมการบอร์ดกลั่นกรอง ตร. ประชุมร่วมกับพล.ต.อ.จักรทิพย์ ในฐานะประธานบอร์ดกลั่นกรอง ก.ตร. ในวันอังคารที่ 30 พ.ค.2560 เวลา 15.00 น. ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

และในวันพุธที่ 31 พ.ค.2560 จะนำบัญชีรายชื่อการแต่งตั้ง ที่ผ่านการพิจารณาจาก บอร์ดกลั่นกรอง ตร. เข้าวงประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ร่วมกับ ผบ.ตร. รองผบ.ตร. และจเรตำรวจแห่งชาติ ตีตราประทับตามคำสั่ง คสช. ในเรื่องการแต่งตั้งตำรวจ

ขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการทางธุรการ ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ ยศ ตำแหน่ง เพื่อไม่เกิดความผิดพลาด เกิดความซ้ำซ้อนเหมือนปีที่ผ่านมา ก่อนเสนอให้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ซึ่งได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ในการแต่งตั้งตำรวจทั่วประเทศ ลงนามคำสั่งและแจกจ่ายตามลำดับขั้นตอน เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตำแหน่งระดับ สว.-รองผบก. วาระประจำปี 2559

การแต่งตั้ง “นายพัน” วาระประจำปี 2559 กว่าจะเสร็จได้ก็ลากยาวกันแบบระทึกทุกวัน ทุกอาทิตย์ ทุกเดือน แม้ถ้าจะนับวันชนวันในการแต่งตั้ง สว.-รองผบก.วาระประจำปี 2558 กับวาระประจำปี 2559 ไม่ได้ช้าเนิ่นนานกว่ากัน เพราะการแต่งตั้งวาระปี 2558 คำสั่งมีผลพร้อมกันวันที่ 15 พ.ค.2559 พอมาวาระปี 2559 ก็เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 พ.ค.2560 ก็เกิน 1 ปีไปแค่เพียง 15 วัน

ทว่าหากยึดโยงกับ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2559 ที่ประกาศอยู่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2559 หมวดที่ 1 บททั่วไป ข้อ 7 ระบุ ให้มีการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในทุกระดับตำแหน่งพร้อมกันปีละหนึ่งครั้ง เรียกว่า “วาระประจำปี” โดยการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำเนินการตามห้วงระยะเวลาของทุกปี โดยเฉพาะ (2) ตำแหน่งระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน นับจนถึงสิ้นเดือนพ.ค.นี้ ก็ต้องบอกว่าช้ากว่ากำหนดไปกว่า 6 เดือน หรือครึ่งปี

อะไรที่ทำให้คำสั่งแต่งตั้ง “นายพันสีกากี” ช้าไปถึงครึ่งปี? คำตอบก็คือ การวิ่งเต้นชิงเก้าอี้ขิงตำแหน่งคือเหตุผลสำคัญ!!! ประเด็นนี้ไม่ใช่สังคมทั่วไปคิดเอาเอง แต่คนระดับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่รับรู้ รับทราบถึงกลิ่นตุตุในแวดวง”สีกากี” จนต้องออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 7/2560 เรื่องการปรับปรุงระบบการแต่งตั้งตำรวจ เป็นแนวทางบังคับใช้ในการแต่งตั้งตำรวจ

โดยกำหนดแนวทางการแต่งตั้งทุกระดับ ต้องมีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้ง 3 ระดับ คือ ระดับกองบังคับการ(บก.) ระดับกองบัญชาการ(บช.) และระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ซึ่งทุกบอร์ดกลั่นกรองจะต้องมี รองหัวหน้าหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณารายชื่อแต่งตั้งทั้งหมด ก่อนส่งให้ “ผบ.ตร.” ซึ่งมีอำนาจตามคำสั่ง คสช. พิจารณาแต่งตั้ง

ในวาระประจำปี 2559 ช่วงแรกต้นเดือนต.ค.2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็เดินหน้าจะแต่งตั้ง สว.-รองผบก.วาระประจำปี 2559 ให้เสร็จทันตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2559 (2) ตำแหน่งระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน เหมือนกัน โดยมีการออกหนังสือ ตร.ด่วน ที่ 0009.231/ว 47 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง สว.-รองผบก.ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและถือปฎิบัติเป็นแนวทางในการแต่งตั้งวาระประจำปี 2559 เช่นกัน

แต่พอมีข่าวว่า หัวหน้า คสช.จะออกคำสั่งเรื่องการปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ทุกอย่างก็ถูกชะลอไว้เพื่อรอฟังนโยบายผู้บังคับบัญชา ทำให้การแต่งตั้ง “นายพัน”วาระประจำปี 2559 ต้องข้ามเข้ามาในปี 2560 กระทั่งช่วงกลางเดือนก.พ.2560 หัวหน้า คสช. ก็มีคำสั่งการปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าวออกมา

ขั้นตอนตาม คำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ 7/2560 เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ก็เป็นปัญหาให้การแต่งตั้งต้องใช้เวลา เนื่องจากการพิจารณาบัญชีรายชื่อจากแต่ละบอร์ดเสนอขึ้นมาตามลำดับขั้นตอนก็ใช้เวลานับเดือน

แถมในช่วงการทำบัญชีก็มีกระแสข่าวเรื่องเด็กเส้น เด็กนาย มีการวิ่งเต้น มีการส่ง “ตั๋ว” ลงมาให้ดำเนินการ จนบัญชีจากกองบัญชาการเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องส่งกลับไปกลับมาถึง 2 ครั้ง เพื่อให้แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้มีอำนาจ ทุกอย่างจึงล่วงเลยและทำให้เหล่า”สีกากี”ต้องลุ้นกันตัวโก่งว่าจะทันภายในสิ้นเดือนพ.ค.นี้หรือไม่

สุดท้ายก็ได้ฤกษ์งามยามดี มนวันอังคารที่ 30 พ.ค. ประชุมบอร์ดกลั่นกรอง ตร. พิจารณารายชื่อแต่งตั้งโยกย้าย สว.-รองผบก. และวันพุธที่ 31 พ.ค.จะเป็นการประชุม ก.ตร. พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งตำรวจระดับ “นายพัน” วาระประจำปี 2559 ส่วนสายแข็งที่จะเป็นแชมป์คว้าเก้าอี้ไปได้มากที่สุด คนวงในกระซิบมาว่า เป็น "สายโค้ช" เพราะสายนี้เขาแรงจริง
กำลังโหลดความคิดเห็น...