xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ส. ไทยผนึกกัมพูชา สกัดกั้นเครือข่ายนักค้ายาเสพติดข้ามชาติ

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR Online – ป.ป.ส.ไทยผนึกกำลังทหารกัมพูชา จัดอบรมสกัดกั้นเครือข่ายนักค้ายาเสพติดข้ามชาติ เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการแม่น้ำของ 6 ประเทศ

วันนี้ (25 ธ.ค.) เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การสกัดกั้นเครือข่ายนักค้ายาเสพติดข้ามชาติ (ไทย-กัมพูชา)" พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรม รวม 24 นาย นำโดย พล.ต.ต.เฮง จันดารา รองผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด NACD ประเทศกัมพูชา

นายศิรินทร์ยา กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การสกัดกั้นเครือข่ายนักค้ายาเสพติดข้ามชาติ (ไทย-กัมพูชา) ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 - 25 ธ.ค.59 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การสกัดกั้นเครือข่ายนักค้ายาเสพติดข้ามชาติ ที่มีการลักลอบค้ายาเสพติดในประเทศไทย กัมพูชา รวมทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการฝึกอบรมดังกล่าว มุ่งพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดกัมพูชาและไทย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างเครือข่ายการทำงาน ด้านการสกัดกั้นยาเสพติดระหว่างประเทศ

นายศิรินทร์ยา กล่าวอีกว่า หลักสูตรการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ สถานที่ และการสืบสวนในพื้นที่ท่าอากาศยานโดยมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ดังนี้ 1. สถานการณ์นักค้ายาเสพติดชาวต่างชาติในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 2. สถานการณ์การลักลอบค้ายาเสพติดในภูมิภาคเอเชีย 3. แนวทางและรูปแบบการปฏิบัติงานการสกัดกั้นเครือข่ายนักค้ายาเสพติดชาวแอฟริกันตะวันตกและการประสานงานระหว่างประเทศ 4. การตรวจค้นบุคคล สถานที่ ยานพาหนะ 5. การสืบสวนในพื้นที่ท่าอากาศยาน และ 6. การตรวจค้นสัมภาระ การสังเกตบุคคลในพื้นที่ท่าอากาศยาน นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังได้ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสำนักงานศุลกากร แหลมฉบัง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมศุลกากร กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และสำนักงาน ป.ป.ส.

นายศิรินทร์ยา กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2561) ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยตอนล่างกำลังโหลดความคิดเห็น...