xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กต๊อก”มอบโล่องค์กร-ดาราดัง วันต่อต้านยาเสพติดโลก เผยจ่อชงสธ.รับผู้เสพบำบัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR Online – รมว.ยธ." เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ บุคคล ดาราศิลปิน "ป๋อ ณัฐวุฒิ -เปาวลี- ปุ๊กลุก – น้องณัชชา" องค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 ย้ำผู้เสพคือผู้ป่วย จ่อเสนอสาธารณสุขเป็นแม่งานในการรับบำบัด

วันนี้ (24 มิ.ย.) เวลา 10.00 น. สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) พร้อมด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ส. พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคคลและองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ได้รับโล่ฯ เข้าร่วมในพิธีกว่า 500 คน

สำหรับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 23 โดย สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) ของทุกปี ตามมติของสหประชาชาติ และเพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทและความสำคัญของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจน เยาวชน และศิลปิน ที่มีจิตอาสา สละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้ง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่อุทิศตนทำงานด้านยาเสพติดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

ซึ่งในปีนี้มีบุคคลและองค์กรที่ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณทุกประเภท จำนวน 209 ราย และเป็นปีที่ 2 ที่มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับทายาทผู้เสียชีวิต รวมทั้ง มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บาดเจ็บในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกด้วย

ด้าน พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวภายหลังการประชุม ว่า ในวันที่ 26 มิ.ย. ของทุกปี ถือเป็นวันยาเสพติดโลก ทุกประเทศจะจัดกิจกรรมรณรงค์ ในส่วนระดับหมู่บ้านหรือชุมชนทั่วประเทศ 81,905 แห่งนั้น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นประธานในเรื่องดังกล่าวก็ได้สั่งการไปแล้ว รวมทั้ง มีมาตรการดำเนินการต่างๆ ภายใต้แผน “ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด” แต่ยังต้องมีการแบ่งงานให้ชัดเจน โดยหลายพื้นที่บุคคลที่เดินทางมารับรางวัลก็ทำงานประสบความสำเร็จมาแล้วแต่ไม่ได้หมายถึงไม่มียาเสพติดแค่เบาบางจนไม่เป็นปัญหาสังคม โดยหลายชุมชนมีผู้อยู่ในขบวนการยาเสพติดลดลง

พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวอีกว่า ตนมั่นใจระบบป้องกันละปราบปรามทั้งในและนอกประเทศไทยมีการพัฒนามาถึง 2 ปี ซึ่งระบบฟื้นฟูต้องปรับเปลี่ยนให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก โดยมีกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานในการควบคุมอีกที ถ้านโยบายผู้เสพคือผู้ป่วยและผู้ป่วยต้องไปหาหมอ ซึ่งเรื่องนี้ต้องช่วยสนับสนุนงานกระทรวงสาธารสุขด้วยไม่ว่าเรื่องบุคลากรและอื่นๆ ทั้งนี้ คิดว่าโรงพยาบาลในชุมชนหรืออำเภอต่างๆมีอยู่แล้วน่าจะเข้าถึงได้แต่อาจต้องจัดระบบให้พร้อม โดยประเทศไทยต้องปรับแนวคิดใหม่เหมือนสหประชาชาติมองยาเสพติดเป็นเรื่องของสุขภาพ สาธารณสุข ปรับงานให้พร้อมไปทางนั้น

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์นายแพทย์ อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 3.พล.ต.ต.ภานุเดช บุญเรือง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ 4.น.ส.นงนุช เบ็ญจมณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ 5. พ.จ.อ.ปัญญา สุดศิลา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค 1

สำหรับบุคคลที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในระดับยอดเยี่ยม จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท จากมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป

ในส่วนของโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับดีเด่น แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประเภทบุคคลจำนวน 19 ราย) 2. ด้านการป้องกันยาเสพติด (ประเภทบุคคลจำนวน 33 ราย) ,(ประเภทองค์กรจำนวน 16 ราย) 3. ด้านการปราบปรามยาเสพติด (ประเภทบุคคลจำนวน 30 ราย) , (ประเภทองค์กรจำนวน 6 ราย) 4. ด้านการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ติดยาเสพติด (ประเภทบุคคลจำนวน 14 ราย) , (ประเภทองค์กรจำนวน 7 ราย) และ 5. ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประเภทบุคคลจำนวน 22 ราย) , (ประเภทองค์กรจำนวน 15 ราย) และโล่เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันยาเสพติด 1 ราย โล่เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติด 3 ราย มอบให้กับทายาทของผู้เสียชีวิต และใบประกาศเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติด จำนวน 32 ราย

นอกจากนี้ ยังได้มอบโล่ขอบคุณศิลปินที่ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในปี 2559 จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1. ณัฐวุฒิ สกิดใจ (ป๋อ) 2.ฝนทิพย์ วัชรตระกูล (ปุ๊กลุก) 3.นภัทร อินทร์ใจเอื้อ (กัน) 4. เปาวลี พรพิมล 5.ชนาธิป สรงกระสินธ์ (เจ) และ 6.ณัชชาวีณ์ โกศลพิศิษฐ์ (น้องณัชชา) รวมจำนวนบุคคลและองค์ที่ได้รับโล่ และใบประกาศฯ ทุกประเภท ทั้งสิ้นจำนวน 209 ราย 
 

กำลังโหลดความคิดเห็น...