xs
xsm
sm
md
lg

โรงเรียนจีนในหางโจวทดลอง "กล้องอัจฉริยะตรวจจับใบหน้า" วัดนักเรียนตั้งใจเรียนหรือไม่ [ชมคลิป]

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


วานนี้ (22 พ.ค.) เฟซบุ๊ก World Economic Forum เผยแพร่คลิปวิดีโอเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการศึกษาในประเทศจีนในหัวข้อ โรงเรียนจีนใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าเพื่อตรวจสอบดูว่านักเรียนนั้นให้ความสนใจในการเรียนหรือไม่ (A Chinese school is using facial recognition to check students are paying attention)

คลิปวิดีโอความยาว 43 วินาที ระบุว่าจากข้อมูลของสื่อทางการจีน People's Daily ระบบดังกล่าวกำลังทดลองใช้อยู่ที่โรงเรียนมัธยมหมายเลข 11 (杭州市第十一中学) ในเมืองหางโจวทางตะวันออกของประเทศจีน

"หากกล้องและระบบตรวจจับได้ว่านักเรียนคนไหนไม่ตั้งใจเรียน จะมีการแจ้งเตือนไปยังคุณครู โดยกล้องที่ติดตั้งอยู่เหนือกระดานดำสามารถตรวจจับได้ว่านักเรียนคนใดยกมือขึ้น ยืนขึ้น หรือฟุบหน้าลงกับโต๊ะ นอกจากนี้กล้องยังสามารถแยกแยะการแสดงสีหน้าของนักเรียนแต่ละคนได้ด้วยว่าโกรธ หรือ ไม่พอใจอะไร" เฟซบุ๊ก WEF ระบุและว่า ครูใหญ่ของโรงเรียนบอกว่า การมีกล้องและระบบช่วยสอนอัจฉริยะดังกล่าวทำให้โรงเรียนเสมือนมีครูผู้ช่วยเพิ่มขึ้น

สำหรับโรงเรียนมัธยมหมายเลข 11 แห่งนครหางโจวนั้นเป็นโรงเรียนสาธิตเทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบใหม่ที่มีชื่อเสียงของจีน โดยนอกจากระบบกล้องจดจำใบหน้าในห้องเรียนแล้ว โรงเรียนแห่งนี้ยังทดลองใช้ระบบสแกนใบหน้าแทนบัตร ทำให้ทั้งครูอาจารย์ และนักเรียนไม่จำเป็นต้องใช้บัตรในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ลงชื่อเข้าสอน-เข้าเรียน รับประทานอาหาร ยืมหนังสือในห้องสมุด ซื้อสินค้า รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ อื่น ๆ ด้วยกำลังโหลดความคิดเห็น