xs
xsm
sm
md
lg

สุดยอดงานนิพนธ์จีน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

คัมภีรี์ซือจิง
เรื่องโดย ประจิตร ป้อมอรินทร์

ประเทศจีนมีงานนิพนธ์อันทรงคุณค่าเกิดขึ้นมากมายตลอดระยะเวลาหลายพันปี งานนิพนธ์เหล่านี้ถ่ายทอดความรู้และความรู้สึกนึกคิดอันลึกซึ้งอย่างต่อเนื่อง ผู้นิพนธ์บางท่านทุ่มแทแรงกายแรงใจเพื่อสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ มาดูกันว่าในบรรดางานนิพนธ์หลากหลายประเภทนั้น มีผลงานชิ้นใดที่ถือเป็น ‘สุดยอดงานนิพนธ์จีน’ บ้าง

คัมภีร์รวมบทกวีที่เก่าแก่ที่สุดของจีน: คัมภีร์ซือจิง

‘คัมภีร์ซือจิง’ 《詩經》เป็นคัมภีร์รวมบทกวีที่เก่าแก่ที่สุดของจีน รวบรวมผลงานตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจวตะวันตก (西周 1046-771 ปีก่อนคริสต์ศักราช) จนถึงกลางยุคชุนชิว (春秋 770-476 ปีก่อนคริสต์ศักราช) สะท้อนภาพสังคมจีนในช่วงเวลา 500 ปีตั้งแต่ต้นราชวงศ์โจวจนถึงปลายราชวงศ์โจว ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าใครเป็นผู้แต่งคัมภีร์ซือจิง เดิมคัมภีร์เล่มนี้มีชื่อว่า ‘ซือ’ 《詩》 หมายถึงบทกวี และ ‘ซือซันป่าย’ 《詩三百》หมายถึงกวี 300 บท

เนื้อหาของคัมภีร์ซือจิงค่อนข้างหลากหลาย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสภาพสังคมทั่วไปในสมัยราชวงศ์โจว เช่น สงคราม การทำงาน ประเพณี ความรัก การแต่งงาน การเซ่นไหว้ หรือแม้กระทั่งเรื่องภูมิประเทศ พืช และสัตว์

ต้นฉบับคัมภีร์ซือจิงหลงเหลือเป็นมรดกตกทอดในปัจจุบันทั้งหมด 311 บท เป็นบทกวี 305 บท และส่วนที่ไม่ใช่บทกวี 6 บท แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1) ‘เฟิง’《風》ถือเป็นหัวใจสำคัญของคัมภีร์ซือจิง เนื้อหาเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน มีบทกวีทั้งหมด 160 บท ซึ่งรวบรวมมาจากกว่า 15 พื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบลุ่มแม่น้ำฮวงโห (黃河) ปัจจุบันเป็นพื้นที่ของมณฑลส่านซี (陝西) ซานซี (山西) ซานตง (山東) เหอหนาน (河南) เหอเป่ย (河北) ฯลฯ

2) ‘หย่า’《雅》เนื้อหาเกี่ยวกับบทเพลงในราชสำนัก มีบทกวีทั้งหมด 105 บท ผู้ประพันธ์โดยมากเป็นชนชั้นสูง

3) ‘ซ่ง’《頌》เนื้อหาเกี่ยวกับการเซ่นไหว้และสดุดีบุคคลสำคัญ มีบทกวีสำหรับเซ่นไหว้ทั้งหมด 40 บท

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับเต็มที่สามารถกดแล้ว ดาวน์โหลดได้เลย
https://goo.gl/LnzXB2

คลิกอ่านจดหมายข่าว
http://www.อาศรมสยาม-จีนวิทยา.com/
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...