xs
xsm
sm
md
lg

ประชุมสองสภาฯ : รู้จักสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน (ซีพีพีซีซี)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

สี จิ้นผิง (นั่งกลาง แถวหน้า), หลี่ เค่อเฉียง (แถวหน้าคนที่ สี่ จากขวา), จาง เต้อเจียง (แถวหน้า คนที่สี่ จากซ้าย), หยู เจิ้งเซิง (แถวหน้าคนที่สาม จากขวา), จาง เกาหลี่ (แถวหน้า คนที่สี่ จากซ้าย), หลี่ จานซู่ว์ (แถวหน้า คนที่สองจากขวา), จ้าว เล่อจื่อ (แถวหน้า คนแรกจากขวา) และ หาน เจิ้ง (แถวหน้า คนแรกจากซ้าย) เข้าร่วมการประชุมเปิดการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการ สภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน ครั้งที่ 13 ณ มหาศาลาประชาชนจีน ในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีนเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 (ภาพซินหวา)
การประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน ภาษาจีน: 中国人民政治协商会议ภาษาอังกฤษ: Chinese People's Political Consultative Conference ชื่อย่อ CPPCC

บทบาท หน้าที่ของสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน
ประธานซีพีพีซีซี อี๋ว์ เจิ้งเซิง(俞正声) กล่าวในการประชุมซีพีพีซีซีชุดที่ 12 ครั้งที่ 5 ว่า ซีพีพีซีซี เป็นแนวร่วมรักชาติของประชาชนจีน เป็นกลไกสำคัญสำหรับการปรึกษาทางการเมืองและความร่วมมือระหว่างหลากหลายพรรคภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (Communist Party of China (CPC)) และเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมประชาธิปไตยสังคมนิยมบนเวทีการเมืองจีน

ซีพีพีซีซี ไม่ใช่องค์กรที่กุมอำนาจรัฐ ทั้งไม่ใช่องค์กรกำหนดนโยบาย แต่เป็นเวทีสำคัญ สำหรับพรรคการเมืองต่างๆ องค์กรจากภาคประชาชน กลุ่มชนชาติส่วนน้อย ตลอดจนภาคส่วนต่างๆในสังคม ได้มาทำงานร่วมกัน และมีส่วนร่วมในกิจการของรัฐอย่างเป็นประชาธิปไตย

ในเชิงปฏิบัติงาน สมาชิก ซีพีพีซีซี เป็นที่ปรึกษาให้แก่ทั้งรัฐบาล สภานิติบัญญัติ และการศาลยุติธรรม และเสนอข้อเสนอต่างๆในประเด็นหลักทางการเมืองและสังคมของประเทศจีน ซึ่งครองฐานะชาติที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

บทบาทหน้าที่หลักของ ซีพีพีซีซี คือ เป็นที่ปรึกษาทางการเมือง ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติการอย่างเป็นประชาธิปไตย เข้าร่วมการถกเถียง และดูแลจัดการกิจการของรัฐ บทบาทที่ปรึกษาทางการเมืองนี้ มีขอบเขตครอบคลุมได้แก่ หลักการและนโยบายสำคัญของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ตลอดจนกิจการสำคัญๆที่เกี่ยวโยงกับการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม

การดูแลตรวจสอบอย่างเป็นประชาธิปไตย หมายถึง การให้คำแนะนำและวิพากษ์วิจารณ์ รวมทั้งการดูแลการปฏิบัติการต่างๆให้อยู่ในหลักแนวรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ และนโยบายหลัก ตลอดจนดูแลตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรในสังกัดรัฐบาล

สมาชิกใน ซีพีพีซีซี คือใคร ทำงานกันอย่างไร
สมาชิกใน ซีพีพีซีซี มาจากแวดวงต่างๆและกลุ่มชนชาติส่วนน้อย
ปัจจุบัน ซีพีพีซีซี ประกอบด้วย ผู้แทนจากซีพีซี และกลุ่มนอกพรรคคอมมิวนิสต์ กลุ่มบุคคลนอกพรรคคอมมิวนิสต์ ผู้แทนจากองค์กรต่างๆของประชาชน กลุ่มชนชาติส่วนน้อย และกลุ่มบุคคลจากช่วงชั้นทางสังคมต่างๆ

นอกจากนี้ยังประกอบกลุ่มผู้แทนจากกลุ่มรักชาติจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า และไต้หวัน ชาวจีนในต่างแดนที่โยกย้ายกลับมาอยู่บ้านเกิด

สมาชิกซีพีพีซีซี ล้วนเป็นผู้ทรงประสบการณ์ทางการเมือง กลุ่มคนเด่นดังมีชื่อเสียง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มนักวิชาการที่ชำนัญสาขาต่างๆ พวกเขาสามารถเสนอข้อเสนอ เพื่อแสดงความคิดเห็น ข้อแนะนำ เกี่ยวกับประเด็นการเมืองและสังคมของประเทศ แก่สมัชชาผู้แทน และรัฐบาล โดยผ่าน ซีพีพีซีซี

ข้อมูลจากรายงานหูรุ่น ในปีพ.ศ. 2560 ซึ่งสำรวจทรัพย์สินส่วนบุคคล ได้เผยรายชื่อผู้แทนสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน ที่มีทรัพย์สินในระดับเกินพันล้านหยวน มากกว่า 100 คน โดยทั้งหมดมีทรัพย์สินรวมกันกว่า 3 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 เทียบกับปี 2557 ซึ่งมีทรัพย์สินรวมที่ราว 1.84 ล้านล้านหยวน เพียงระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ก้าวขึ้นเป็นผู้นำจีน

ทั้งนี้ การประชุมสภาผู้แทนประชาชนชุดที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ได้เริ่มขึ้นแล้ววันที่ 3 มีนาคม โดยสมาชิกทั้งสองสภาฯ มาจากภาคส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ จะเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นหลักด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ โดยการประชุมครั้งนี้มีกำหนดเสร็จสิ้นในวันที่ 15 มีนาคม

รัฐสภาจีน คือสภาซึ่งประกอบด้วยสองสภา คือสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่ทำหน้าที่สำคัญในการบัญญัติกฎหมายประชาชนแห่งชาติ และ สภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนซึ่งทำหน้าที่ในการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในทุกระดับชั้นและในทุกวงการเพื่อเสนอต่อรัฐบาล อันมีผู้แทนจากหลากหลายพื้นหลัง รวมทั้งผู้ที่ก้าวขึ้นมามีอำนาจจากผลประโยชน์เศรษฐกิจของจีนในช่วงพัฒนาที่ผ่านมา
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...