xs
xsm
sm
md
lg

ชมภาพลีลาเต้นเชิดมังกรอลังวังปังของชนชาติเกอเหล่า

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ชมภาพลีลาการเต้นเชิดมังกรของชนชาติเกอเหล่า (仡佬族 ) ในสือเฉียน อำเภอถงเหริน มณฑลกุ้ยโจว ทั้งนี้ ชนชาติเกอเหล่า เป็นชนชาติส่วนน้อยในจีนและเวียดนาม ประชากรชนชาติเกาเหล่า มีจำนวน เกือบ 438,200 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกุ้ยโจว ทั้งนี้ จีนมีชนชาติส่วนน้อยทั้งสิ้น 56 ชนชาติภาพ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2018-ภาพ ซินหวา
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...