xs
xsm
sm
md
lg

มังกรปลดทุกข์ : ส้วมและสุขาในหน้าประวัติศาสตร์จีน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ส้วมและสุขาเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตมนุษย์ นักประวัติศาสตร์บางท่านกล่าวว่า อารยธรรมของมนุษย์ไม่ได้เริ่มต้นเมื่อมนุษย์ประดิษฐ์ตัวอักษร แต่เริ่มต้นเมื่อมนุษย์สร้างห้องส้วมขึ้น ส้วมและสุขามีความเป็นมายาวนานหลายพันปี ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า ส้วมรุ่นเก่าแก่ที่สุดของจีนมีอายุราว 5,000 ปี ปัจจุบันอยู่ที่แหล่งอารยธรรมโบราณหมู่บ้านปั้นโพ (半坡村) เมืองซีอัน (西安) ส้วมในยุคนั้นเป็นเพียงหลุมดินที่อยู่นอกตัวบ้าน ผู้คนนิยมใช้หญ้าเหมาเฉ่า (茅草) ซึ่งมีลักษณะคล้ายหญ้าแฝกมาคลุมหลุมเอาไว้เพื่อดับกลิ่น ส้วมแบบนี้จึงมีชื่อเรียกว่า ‘เหมาเคิง’ (茅坑) หรือ ‘เหมาเช่อ’ (茅廁)

บันทึกลายลักษณ์อักษรแรกสุดที่เกี่ยวข้องกับส้วมของจีนอยู่ในคัมภีร์ ‘อี๋หลี่’ 《儀禮》 ซึ่งบรรยายไว้ว่า ‘ทาสขุดดินเป็นส้วม’ (隸人涅廁) กล่าวคือ มีการใช้แรงงานทาสเพื่อขุดดินเป็นหลุมสำหรับขับถ่าย เมื่อสิ่งปฏิกูลเต็มก็ให้ทาสกลบหลุมแล้วขุดหลุมใหม่ จึงนับได้ว่า ‘ส้วมหลุม’ ถือเป็นต้นกำเนิดห้องส้วมของจีน

ลิงค์ ดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับเต็ม
https://goo.gl/eXQLjA

อ่าน จดหมายข่าวอาศรมสยาม-จีนวิทยา
http://www.อาศรมสยาม-จีนวิทยา.com/
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...