xs
xsm
sm
md
lg

ชมภาพวันสบายๆของแพนด้ายักษ์ในสวนสัตว์ฉงชิ่ง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

(ภาพซินหวา สื่อทางการจีน)
กลุ่มสื่อจีนรายงาน (11 พ.ย.) ในปีที่แล้ว กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ได้ปรับชื่อ “แพนด้ายักษ์” ออกจากบัญชีสัตว์ “เสี่ยงสูญพันธุ์” ลงไปอยู่ในระดับ “เปราะบางต่อการสูญพันธุ์”

อ้างอิงข้อมูลจากสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (ไอยูซีเอ็น) ระบุว่า จำนวนประชากรของแพนด้ายักษ์ได้เติบโตขึ้นร้อยละ 17 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยจากการประเมินล่าสุดพบว่า แพนด้ายักษ์ในป่าธรรมชาติของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 1,864 ตัวในปี พ.ศ. 2557

อย่างไรก็ดี แม้สถานการณ์จะดูมีแนวโน้มสดใส แต่แพนด้ายักษ์ตามป่าธรรมชาติยังคงเผชิญความท้าทายใหญ่หลวง ด้วยพื้นที่อยู่อาศัยของพวกมันต้องตกอยู่ใต้การรุกรานจากกิจกรรมของมนุษย์ อาทิ การก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ขยับขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
(ภาพซินหวา สื่อทางการจีน)
(ภาพซินหวา สื่อทางการจีน)
(ภาพซินหวา สื่อทางการจีน)
(ภาพซินหวา สื่อทางการจีน)
(ภาพซินหวา สื่อทางการจีน)
(ภาพซินหวา สื่อทางการจีน)

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...