xs
sm
md
lg

ชมภาพชุดมรดกวัฒนธรรมบนเส้นทางสายไหม ชุดที่ 2...ม่อเกาคู “อัญมณีน้ำงามแห่งศิลปะวัฒนธรรม”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พระพุทธรูป และภาพเขียนสี ภายในถ้ำ
MGR ONLINE--ณ ปลายยุคราชวงศ์ชิง เมื่อราว 127 ปีที่แล้ว นักพรตเต๋านาม หวังหยวนลู่ (王圆箓) ค้นพบถ้ำลึกลับที่เก็บซ่อนคัมภีร์ศาสนาโดยบังเอิญ ภายในถ้ำยังเป็นที่เก็บรักษาจดหมายเหตุบันทึกทางประวัติศาสตร์ไว้ในสภาพสมบูรณ์ บันทึกฯเหล่านี้จารึกด้วยอักษรฮั่น และอักษรพื้นเมืองโบราณของชนเผ่าต่างๆ อาทิ อักษรหุย ทิเบต ถู่ฟาน(บรรพบุรุษของชาวทิเบต) ลี่เท่อ และอักษรชีว์หลู นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุรวมทั้งสิ้นกว่า 50,000 ชิ้น

ถ้ำแห่งนี้อยู่ในบริเวณถ้ำผาหินสลัก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนรัชสมัยคังซีแห่งราชวงศ์ชิงว่า ‘ถ้ำผาม่อเกาคู’(莫高窟) การค้นพบฯนี้ ทำให้ถ้ำผาร้างอันโดดเดี่ยวแห่งเนินทรายหมิงซาซัน เมืองตุนหวง กลายเป็นดั่ง “อัญมณีน้ำงามบนยอดมงกุฎมังกร”

เมื่อข่าวการค้นพบ ‘ถ้ำผาม่อเกาคู’ แพร่กระจายออกไป มืออำมหิตจากทุกสารทิศ ทั้งจากแผ่นดินทางตะวันตก ไซบีเรีย ญี่ปุ่น หรือแม้แต่เขตแคว้นทั่วแผ่นดินจีน ต่างชิงกันเข้ามาฉกฉวย และพรากเอา ‘อัญมณีน้ำงาม’จำนวนมากไปจากถ้ำผาแห่งนี้ กว่าที่รัฐบาลจีนจะเริ่มตั้งทีมวิจัยศึกษาและวางแผนการอนุรักษ์ถ้ำผาม่อเกาคู ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ก็ล่วงเลยเข้าสู่ปีค.ศ. 1943 และหลังจากนั้นอีก 44 ปี ชาวโลกจึงเข้ามาเชิดชูถ้ำผาม่อเกาคู ขึ้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก
ประตูทางเข้าหลักของถ้ำม่อเกาคู
ยอดพุทธศิลป์ข้ามสหัสวรรษ

ถ้ำผาม่อเกาคู ในอดีตเรียกกันว่า ถ้ำเชียนฝอหรือถ้ำพระพุทธรูปพันองค์ (千佛洞) ทอดตัวยาว ราว 1.6 กิโลเมตร มีช่องเขาเรียงซ้อนกันห้าชั้น ดารดาษไปด้วยถ้ำโพรงนับไม่ถ้วน ถ้ำใหญ่ที่สุดมีความสูงราว 40 เมตร กว้าง 30 เมตร ถ้ำใหญ่น้อยเหล่านี้เป็นศูนย์รวมงานศิลปะการแกะสลักหิน จิตรกรรมผนังถ้ำ ศิลปะรูปสลักเขียนสี และสถาปัตยกรรมโบราณ ที่มีรายละเอียดทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และชนชาติ อีกทั้งสะท้อนภูมิปัญญาของชนชั้นแรงงานในสังคมอดีตกาล และเปี่ยมล้นด้วยความงามทางพุทธศิลป์ชั้นสูง

พุทธศิลป์ที่ถ้ำผาม่อเกาคูแห่งนี้ ใช้เวลาสร้างจากยุคราชวงศ์จิ้นตะวันออก (ค.ศ.317-420) ผ่านการบูรณะ ต่อเติม สร้างใหม่ในยุคราชวงศ์ต่างๆ จนถึงราชวงศ์หยวน (ค.ศ.1271-1368) รวมเวลากว่า 1,000 ปี ดังนั้นงานพุทธศิลป์ถ้ำผาม่อเกาคู จึงสะท้อนเอกลักษณ์ทางศิลปะในแต่ละยุคสมัยของจีน

ถ้ำมั่วเกาคูเป็นขุมทรัพย์โบราณวัตถุอายุในราวคริสต์ศตวรรษที่ 4 - 14 อันได้แก่ คัมภีร์ทางพุทธศาสนา บันทึกประวัติศาสตร์ ตำราและหนังสือชุดว่าด้วยศาสนาเต๋า ประเพณีชีวิต สังคม การเมือง งานวรรณกรรม ฯลฯ และภาพเขียนจีน รวมทั้งสิ้น 50,000 กว่ารายการ

ปัจจุบันถ้ำที่ได้รับการอนุรักษ์ 735 ถ้ำ มีถ้ำที่มีรูปสลักเขียนสีอยู่ถึง 492 ถ้ำ ภายในบรรจุรูปสลักเขียนสีรวมทั้งสิ้น 2,415 ชิ้น รูปปั้นนางฟ้า 4,000 กว่าชิ้น สถาปัตยกรรมไม้สมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่งรวม 5 หลัง ตลอดจนภาพจิตรกรรมผนังถ้ำรวมพื้นที่มากกว่า 45,000 ตารางเมตร

เจ้าหน้าที่ได้จัดมาตรการอนุรักษ์ถ้ำม่อเกาคูอย่างเข้มงวด ด้วยสภาพอากาศที่แห้งแล้งและฝุ่นทราย พายุทะเลทรายที่โอบล้อมม่อเกาคู สภาพความชื้นในถ้ำ อุณหภูมิ คาร์บอนไดออกไซด์จากผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวนมาก ล้วนมีส่วนกัดกร่อนทำลายพุทธศิลป์โดยเฉพาะภาพเขียนสีบนผนังถ้ำ

แม้ธรรมชาติจะกัดกร่อนและลบเลือนพุทธศิลป์ม่อเกาคู ทั้งการปล้นสดมทรัพย์สมบัติถ้ำพุทธศิลป์แห่งนี้ในอดีต ทว่า พลังจิตวิญญาณแห่งพุทธศิลป์ ได้สถิตอยู่ในภายในถ้ำผากลางทะเลทรายชั่วนิรันดร์ “อัญมณีน้ำงาม” แห่งม่อเกาคู ยังเป็น “ยอดอัญมณี” ที่ฝังอยู่ตามรูปปั้น รูปสลัก ภาพเขียนสี ร่องรอยที่หลงเหลือ บ้างยังแจ่มชัด บ้างเลือนรางไปตามการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติและกาลเวลา แต่ก็ล้วนเป็นเสน่ห์ เป็นบุญตาที่ได้มาชมพุทธศิลป์ม่อเกาคูที่รวมเวลาสรรค์สร้างนานข้ามสหัสวรรษ

สำหรับชุดภาพที่นำเสนอนี้ ส่วนใหญ่เป็นภาพที่ถ่ายจากผนังด้านนอกถ้ำ ด้วยระหว่างการเยี่ยมชม เจ้าหน้าที่ห้ามถ่ายภาพภายในถ้ำอย่างเด็ดขาด ผู้เขียนจึงได้แต่เก็บภาพศิลป์ ได้แก่ ภาพเขียนสีอันลางเลือนภายนอกอาคาร การเก็บภาพภายในถ้ำ เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ยืนถ่ายจากบริเวณหน้าประตูถ้ำด้านนอกเท่านั้น (ภาพ MGR ONLINE)
ภาพเขียนสีตามขอบหน้าต่าง ประตู ของเรือนในบริเวณถ้ำม่อเกาคูถ้ำผาม่อเกาคู ทอดตัวยาว 1.6 กิโลเมตร มีช่องเขาเรียงซ้อนกันห้าชั้น ดารดาษไปด้วยถ้ำโพรงนับไม่ถ้วน
ซุ้มประตูม่อเกาคู

*หมายเหตุ นักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมพุทธศิลป์ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน www.mgk.org.com จองการเยี่ยมชมถ้ำม่อเกาคู เจ้าหน้าที่จะจัดกลุ่มนักท่องเที่ยว 25-30 คน โดยไกด์ที่ได้รับอนุญาตจะเป็นผู้นำการเยี่ยมชม การเยี่ยมชมช่วงฤดูท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 1 พ.ค.-31 ต.ค. ราคาตั๋ว 200 หยวนสำหรับชาวจีน และ 220 หยวนสำหรับชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่จะเปิดห้อง (ถ้ำ) ให้ชม 8 ถ้ำ สำหรับช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวระหว่าง 1 พ.ย.- 30 เม.ย. ราคาตั๋ว 100 หยวนสำหรับชาวจีน และ 120 หยวนสำหรับชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่จะเปิดห้อง (ถ้ำ) ให้ชม 12 ถ้ำ ทั้งนี้ รวมค่าบริการภาษาต่างประเทศอีก 20 หยวน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...