xs
xsm
sm
md
lg

ฮ่องกงรณงค์ อย่าทิ้งขว้างขนมไหว้พระจันทร์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ทุกปีจะมีขนมไหว้พระจันทร์เหลือทิ้งมากนับล้านชิ้น แต่ระยะหลังเริ่มลดลง เพราะเริ่มมีขนมไหว้พระจันทร์สมัยใหม่ ที่ใช้ส่วนประกอบเพื่อสุขภาพมากขึ้น (ภาพรอยเตอร์ส)
รอยเตอร์ส - องค์กรการกุศลในฮ่องกงรณรงค์ชาวบ้านอย่าทิ้งขว้างขนมไหว้พระจันทร์ ที่คาดว่าจะมีมากกว่า 1.6 ล้านชิ้น ตั้งกล่องรับขนมนำไปให้คนยากไร้

ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ทุกปี มักมีขนมไหว้พระ จันทร์ถูกโยนทิ้งกว่า 1.6 ล้านชิ้นในฮ่องกง กลุ่มองค์กรการกุศล จึงร่วมกันรณรงค์เรียกร้องอย่าทิ้งขนมประจำเทศกาลสำคัญอย่างขนมไหว้พระจันทร์ ซึ่งจะให้เป็นของขวัญกัน ระหว่างเพื่อนฝูง ครอบครัว และบริษัทห้างร้านที่ให้ของขวัญกับลูกค้า นอกจากนี้ ยังตั้งกล่องรับขนมตามห้างสรรพสินค้าและสถานที่ต่างๆ เพื่อนำขนมที่เจ้าของไม่ต้องการไปมอบให้ผู้ยากไร้

องค์กรฟู้ด เกรซ ระบุว่าปีนี้ ได้รับขนมไหว้พระจันทร์แล้ว 35,000 ชิ้น หลายชิ้นรับบริจาคมาจากโรงงานและบริษัทหลายแห่ง ขณะที่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรีน พาวเวอร์ในฮ่องกงเผยแพร่รายงานประจำปีเมื่อเร็วๆ นี้เกี่ยวกับอุปนิสัยการบริโภคขนมไหว้พระจันทร์ในรอบ 12 ปีหลัง พบว่า 68% ของกลุ่มตัวอย่างที่ถูกสอบถามในปี 2557 ระบุว่าจะแจกขนมไหว้พระจันทร์ แต่อีก 69% ในกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน กลับบอกไม่ต้องการรับขนมไหว้พระจันทร์อีก

กลุ่มกรีนพาวเวอร์ระบุด้วยว่า ทุกปีจะมีขนมไหว้พระจันทร์เหลือทิ้งมากนับล้านชิ้น แต่ระยะหลังเริ่มลดลง เพราะเริ่มมีขนมไหว้พระจันทร์สมัยใหม่ ที่ใช้ส่วนประกอบเพื่อสุขภาพมากขึ้น ต่างจากขนมแบบดั้งเดิมที่ทำจากส่วนประกอบที่ให้แคลอรีและคอเลสเตอรอลสูง

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...