xs
xsm
sm
md
lg

การบำรุงรักษาชีวิตแบบจีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ความคิดเรื่องการบำรุงรักษาชีวิตอยู่คู่กับสังคมจีนมาช้านาน ได้รับความสนใจจากกลุ่มชนต่างๆ ในสังคมอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านระดับรากหญ้าหรือชนชั้นสูงในทุกวงการ กอปรกับได้รับอิทธิพลจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาหลายพันปี จนได้พัฒนาขึ้นเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีองค์ประกอบซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน เรียกว่า ‘ศาสตร์แห่งการบำรุงรักษาชีวิต’ (養生學)

ศาสตร์แห่งการบำรุงรักษาชีวิตของชาวจีนยึดหลักการแพทย์แผนโบราณของจีน โดยเน้นว่ามีพลังงาน 3 ประเภทเกี่ยวข้องกับการทำงานของร่างกายและชีวิตมนุษย์อย่างแนบแน่น ซึ่งจำเป็นต้องบำรุงรักษาไว้ให้ดี ประเภทแรก คือ ‘จิง’ (養精บำรุงรักษาพลังชีวิต) ประเภทที่ 2 คือ ‘ชี่’ (養氣บำรุงรักษาพลังลมปราณ) และประเภทที่ 3 คือ ‘เสิน’ (養神บำรุงรักษาพลังสมองหรือพลังระบบประสาท) พลังทั้ง 3 ทำงานประสานกันและต่างเป็นปัจจัยสำคัญในการบ่งบอกว่าสุขภาพร่างกายและคุณภาพชีวิตดีหรือร้ายอย่างไร กล่าวคือ เมื่อพลังทั้ง 3 อยู่ในภาวะที่ดีและสมบูรณ์จะส่งผลให้ร่างกายมนุษย์อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมทำงานเต็มที่

ลิงค์ ดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับเต็ม

https://goo.gl/VRBACq

อ่าน จดหมายข่าวอาศรมสยาม-จีนวิทยา

http://www.อาศรมสยาม-จีนวิทยา.com/


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...