xs
xsm
sm
md
lg

รู้จักสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน (ซีพีพีซีซี)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ภาพพิธีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองจีน (CPPCC)ชุดที่ 12 ครั้งที่ 5 ณ มหาศาลาประชาคมจีน กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2017 (ภาพรอยเตอร์ส)
การประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน ภาษาจีน: 中国人民政治协商会议ภาษาอังกฤษ: Chinese People's Political Consultative Conference ชื่อย่อ CPPCC

บทบาท หน้าที่ของสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน
ประธานซีพีพีซีซี อี๋ว์ เจิ้งเซิง(俞正声) กล่าวในการประชุมซีพีพีซีซีชุดที่ 12 ครั้งที่ 5 ว่า ซีพีพีซีซี เป็นแนวร่วมรักชาติของประชาชนจีน เป็นกลไกสำคัญสำหรับการปรึกษาทางการเมืองและความร่วมมือระหว่างหลากหลายพรรคภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (Communist Party of China (CPC)) และเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมประชาธิปไตยสังคมนิยมบนเวทีการเมืองจีน

ซีพีพีซีซี ไม่ใช่องค์กรที่กุมอำนาจรัฐ ทั้งไม่ใช่องค์กรกำหนดนโยบาย แต่เป็นเวทีสำคัญ สำหรับพรรคการเมืองต่างๆ องค์กรจากภาคประชาชน กลุ่มชนชาติส่วนน้อย ตลอดจนภาคส่วนต่างๆในสังคม ได้มาทำงานร่วมกัน และมีส่วนร่วมในกิจการของรัฐอย่างเป็นประชาธิปไตย

ในเชิงปฏิบัติงาน สมาชิก ซีพีพีซีซี เป็นที่ปรึกษาให้แก่ทั้งรัฐบาล สภานิติบัญญัติ และการศาลยุติธรรม และเสนอข้อเสนอต่างๆในประเด็นหลักทางการเมืองและสังคมของประเทศจีน ซึ่งครองฐานะชาติที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

บทบาทหน้าที่หลักของ ซีพีพีซีซี คือ เป็นที่ปรึกษาทางการเมือง ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติการอย่างเป็นประชาธิปไตย เข้าร่วมการถกเถียง และดูแลจัดการกิจการของรัฐ บทบาทที่ปรึกษาทางการเมืองนี้ มีขอบเขตครอบคลุมได้แก่ หลักการและนโยบายสำคัญของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ตลอดจนกิจการสำคัญๆที่เกี่ยวโยงกับการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม

การดูแลตรวจสอบอย่างเป็นประชาธิปไตย หมายถึง การให้คำแนะนำและวิพากษ์วิจารณ์ รวมทั้งการดูแลการปฏิบัติการต่างๆให้อยู่ในหลักแนวรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ และนโยบายหลัก ตลอดจนดูแลตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรในสังกัดรัฐบาล

สมาชิกใน ซีพีพีซีซี คือใคร ทำงานกันอย่างไร
สมาชิกใน ซีพีพีซีซี มาจากแวดวงต่างๆและกลุ่มชนชาติส่วนน้อย
ปัจจุบัน ซีพีพีซีซี ประกอบด้วย ผู้แทนจากซีพีซี และกลุ่มนอกพรรคคอมมิวนิสต์ กลุ่มบุคคลนอกพรรคคอมมิวนิสต์ ผู้แทนจากองค์กรต่างๆของประชาชน กลุ่มชนชาติส่วนน้อย และกลุ่มบุคคลจากช่วงชั้นทางสังคมต่างๆ

นอกจากนี้ยังประกอบกลุ่มผู้แทนจากกลุ่มรักชาติจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า และไต้หวัน ชาวจีนในต่างแดนที่โยกย้ายกลับมาอยู่บ้านเกิด

สมาชิกซีพีพีซีซี ล้วนเป็นผู้ทรงประสบการณ์ทางการเมือง กลุ่มคนเด่นดังมีชื่อเสียง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มนักวิชาการที่ชำนัญสาขาต่างๆ พวกเขาสามารถเสนอข้อเสนอ เพื่อแสดงความคิดเห็น ข้อแนะนำ เกี่ยวกับประเด็นการเมืองและสังคมของประเทศ แก่สมัชชาผู้แทน และรัฐบาล โดยผ่าน ซีพีพีซีซี


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น