xs
xsm
sm
md
lg

รู้จักเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

เทพเจ้าแห่งโชคลาภฝ่ายบุ๋น (文财神) ปี่กัน
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม ไฉ่สิ่งเอี๊ย (财神爷) เป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่ชาวจีนกราบไหว้บูชามาแต่โบราณกาล เชื่อกันว่ามีอิทธิฤทธิ์ช่วยดลบันดาลเงินทองและโชคลาภ ดังนั้นจึงเป็นเทพที่นิยมอย่างมากในหมู่พ่อค้าผู้ประกอบการ เห็นได้จากบริษัทห้างร้านต่างตั้งแท่นบูชาเทพเจ้าแห่งโชคลาภไว้ในสำนักงานหรือหน้าร้าน และจัดพิธีเซ่นไหว้อย่างใหญ่โตในวันคล้ายวันประสูติ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมให้ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง หน้าที่การงานสำเร็จลุล่วง
เทพเจ้าแห่งโชคลาภฝ่ายบู๊ (武财神) เตียวกงเบ๋ง
ความเชื่อเรื่องเทพเจ้าแห่งโชคลาภเริ่มต้นจากกลุ่มพ่อค้าที่ประสบปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจอยู่บ่อยครั้ง เช่น ถูกคดโกง ถูกโจรปล้น ตลอดจนสินค้าเสียหายทำให้ขาดทุน อำนาจเหนือธรรมชาติจึงกลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ช่วยสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ค้าขาย หลังจากนั้นในแต่ละท้องถิ่นต่างปรากฏเทพเจ้าแห่งโชคลาภขึ้นมากมายตามคติความเชื่อของตน ซึ่งพอจำแนกได้เป็น 2 ฝ่ายหลักๆ คือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภฝ่ายบู๊ (武财神) และเทพเจ้าแห่งโชคลาภฝ่ายบุ๋น (文财神)

ลิงค์ ดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับเต็ม

อ่าน จดหมายข่าวอาศรมสยาม-จีนวิทยา
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...