xs
xsm
sm
md
lg

ยลหญิงงามหลากชนเผ่าแดนมังกร

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สาวงามเชื้อสายทิเบตในมณฑลซื่อชวน (เสฉวน)
อกจากจีนจะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแล้ว ยังเป็นดินแดนที่มีชนชาติอันหลากหลาย ในจำนวนประชากรกว่า 1,300 ล้านคนของทุกวันนี้ ประกอบด้วยชนเผ่ากลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ถึง 56 ชนชาติ

ชาวจีนส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นชาวฮั่น (汉族) มากที่สุดถึง 92% ส่วนที่เหลือเป็นชนกลุ่มน้อยอีก 55 ชนชาติ ได้แก่

มองโกล (蒙古族)หุย (回族)ทิเบต (藏族)อุยกูร์ (维吾尔族)ม้ง (苗族)
อี๋ (彝族)จ้วง (壮族)ปู้อี (布依族)เกาหลี (朝鲜族)แมนจู (满族)
ต้ง (侗族)เย้า (瑶族)ไป๋ (白族)ถู่เจีย (土家族)ฮาหนี (哈尼族)
คาร์ซัค (哈萨克族)ไต (傣族)หลี (黎族)ลี่ซู่ (傈僳族)หว่า (佤族)
เซอ (畲族)เกาซัน (高山族)ลาฮู่ (拉祜族)สุ่ย (水族)ตงเซียง (东乡族)
น่าซี (纳西族)จิ่งโป (景颇族)เคอร์กิซ (柯尔克孜族)ถู่ (土族)คาวอร์ (达斡尔族)
เกอเหล่า (仡佬族)เชียง (羌族)ปู้หลาง (布朗族)ซาลา (撒拉族)เหมาหนาน (毛南族)
เหล่า (仫佬族)ซีโป๋ (锡伯族)อาชัง (阿昌族)ผูหมี่ (普米族)ทาจิก (塔吉克族)
มู่ นู่ (怒族)อูซเบก (乌孜别克族)รัสเซีย (俄罗斯族)โอเวนค์ (鄂温克族)เต๋ออัง (德昂族)
เป่าอัน (保安族)อีว์กู้ (裕固族)จิง (京族)ทาทาร์ (塔塔尔族)ตู๋หลง (独龙族)
ออโรเควน (鄂伦春族)เห้อเจ๋อ (赫哲族)เหมินปา (门巴族)ลั่วปา (珞巴族)จีนั่ว (基诺族)


ชนชาติส่วนน้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน โดยหยุนหนัน (ยูนนาน) เป็นมณฑลที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่หลากหลายมากที่สุดถึง 25 ชนชาติ

ชนกลุ่มน้อยต่างๆ ยังได้รับสิทธิพิเศษที่จะอยู่นอก “นโยบายลูกคนเดียว” ของรัฐบาลจีน ทั้งนี้ ก็เพื่อรักษาจำนวนประชากรแต่ละชนเผ่าไว้ไม่ให้สูญสลายไปจากแผ่นดินมังกร

ในบรรดาชนกลุ่มน้อยทั้ง 55 ชนชาติของจีน ต่างมีภาษาถิ่นเป็นของตนเอง ยกเว้นชาวหุยและแมนจูที่ใช้ภาษาจีนกลางเป็นหลักเหมือนชาวฮั่น ที่สำคัญแต่ละชนเผ่ามีมนต์เสน่ห์ทั้งเรื่องเครื่องแต่งกายและประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่

‘มุมจีน’ จึงได้รวบรวมสาวงามแต่ละชนชาติในชุดประจำชนเผ่ามาให้ยลโฉมกัน ซึ่งยากจะตัดสินว่าใครงามกว่าใคร เพราะเครื่องแต่งกายของแต่ละชนชาติต่างก็มีเทคนิคการทอ ตัดเย็บ และประดับประดาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันน่าทึ่ง

เรียบเรียงจาก ซินหัวเน็ต / ซีอาร์ไอเน็ต

คลิกไอคอนมุมบนขวา เพื่อชมภาพชุดหญิงงามแต่ละชนเผ่าในรูปแบบโฟโต้สไลด์ พร้อมเพลงพื้นเมืองของชาวทิเบต
ชนเผ่าปู้อี๋ ในเมืองซิงอี้ มณฑลกุ้ยโจว
งามแบบฉบับชาวมองโกล
สาวชาวต้งในเมืองหลีผิง มณฑลกุ้ยโจว
ยามอย่างม้ง เมืองเสี่ยว์ซัน ในกุ้ยโจว
เผ่าเย้าหัวแหลม ในเมืองจินซิ่ว เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วง กว่างซี (กว่างสี)
สาวชนชาติไป๋ ในเมืองต้าหลี่ ในมณฑลหยุนหนัน (ยูนนาน)
สาวชนชาติเกาหลี
สาวเผ่าเย้า เมืองผิงเล่อ ในกว่างซี
ชาวต้ง ในเมืองเสี่ยวหวง กุ้ยโจว
งามอย่างสาวแขกในเขตปกครองตนเองชนชาติอุยกูร์ ซินเจียง (ซินเกียง)
หมวยจีนแคะ ในเมืองหุ้ยอัน มณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน)
หญิงชาวทิเบตในแถบดินแดนแชงกรีล่า
สาวทิเบต ในเมืองต้าหลี่ ยูนนาน
สาวชาวจ้วง ในเมืองอู่หมิง กว่างซี
งามอย่างเผ่าจ้วงชุดดำ เมืองน่าพอ ในกว่างซี
สาวชาวจ้วง ในเมืองต้าซิน กว่างซี
ชนชาติจ้วง ในเมืองหยังซั่ว กว่างซี
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น