xs
xsm
sm
md
lg

ธงชาติจีน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


รู้เรื่องเมืองจีน / ชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนถูกเรียกขานว่า ‘ธงแดงดาว 5 ดวง(五星红旗)’ มีพื้นเป็นสีแดงสด เป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวัติ(革命) มีดวงดาวสุกสกาวสีเหลือง 5 ดวง แทนความสมานฉันท์เป็นหนึ่งเดียวกัน(团结)ของชาวจีนทั้งประเทศ ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติจีน

ธงประจำถิ่นมังกรนี้ถูกคัดเลือกจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 3,012 แบบ และผ่านการรับรองจากที่ประชุมใหญ่สภาที่ปรึกษาทางการเมืองสมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 1949 ก่อนจะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ตุลาคมของปีเดียวกัน

ระหว่างการประชุมว่าด้วยธงชาติ เพลงชาติ ศักราช ตราสัญลักษณ์ และเมืองหลวงของประเทศ ในช่วงค่ำของวันที่ 25 กันยายน ท่านประธานเหมาเจ๋อตงได้กล่าวถึง ‘ธงแดงดาว 5 ดวง’ ว่า ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมัครสมานสามัคคีของเหล่าประชาชนนักปฏิวัติ ซึ่งจะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต

บิดาแห่งธงชาติจีน เจิงเหลียนซง ผู้ออกแบบธงชาติแดนมังกรอธิบายว่า ดาวดวงใหญ่หมายถึง ผู้นำแห่งกิจการงานทั้งผอง นั่นคือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติจีน ส่วนดาวเล็กอีก 4 ดวง มีนัยสำคัญหลายแง่มุม ได้แก่

o ประชาชนชาวจีนซึ่งขณะนั้นมีราว 400 ล้านคน
o ชนชั้นหลักทั้ง 4 ในสังคมขณะนั้น (กรรมกร, เกษตรกร, เจ้าของกิจการขนาดเล็ก และชนชั้นนายทุนแห่งชาติ)
o กำลังสำคัญของประเทศทั้ง 4 ฝ่าย (พรรคการเมืองจากมวลชน, ประชาชนทุกหมู่เหล่าในสังคม, บุคคลจากทุกวงการ ตลอดจนชนเผ่าต่างๆและชาวจีนโพ้นทะเล)
o ประวัติศาสตร์ชาติจีนซึ่งสืบเนื่องยาวนานกว่า 4,000 ปี
o ดาวดวงใหญ่และดาวน้อยสีเหลืองสุกสกาวที่ล้อมรอบทั้ง 4 ดวง ยังเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนจีนทั่วประเทศ และมีรูปลักษณะคล้ายกับแผนที่จีน นอกจากนั้น ยังแทนชาวจีนซึ่งเป็นหนึ่งในคนผิวเหลือง และเป็นประเทศที่มีดินเหลืองเป็นผืนแผ่นดินส่วนใหญ่

เสาธงชาติจีน

นับตั้งแต่เริ่มใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน เสาธงชาติจีนซึ่งตั้งอยู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน เคยถูกเปลี่ยนเพียงแค่ครั้งเดียว โดยเสาที่ใช้เมื่อครั้งพิธีสถาปนาประเทศมีความสูงเพียง 22 เมตร หลังใช้งานอยู่ 42 ปี หลายฝ่ายพิจารณาเห็นว่า เสาธงดูทรุดโทรมไปมาก ประกอบกับสถานที่สำคัญบริเวณนั้น ทั้งอาคารรัฐสภา(人民大会堂)พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ และอนุสรณ์สถานเหมาเจ๋อตง ล้วนได้รับการบูรณะตกแต่งใหม่ จนทำให้เสาเดิมดูเตี้ยเกินไป จึงได้เปลี่ยนเสาธงชาติจีนใหม่ที่มีความสูง 32.6 เมตร ในวันที่ 1 พฤษภาคม 1991 และใช้มาจนถึงทุกวันนี้

เสาธงชาติจีนที่เปลี่ยนใหม่ ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน มีฐาน 3 ชั้น โดยชั้นในสุด เป็นรั้วหินอ่อนสีขาวสูง 80 เซนติเมตรล้อมสี่ด้าน เว้นเป็นช่องทางเดินแนวตะวันออก-ตะวันตก ชั้นที่สองล้อมด้วยพื้นหินแกรนิตสีเลือดหมูกว้างกว่า 2 เมตร แทนความหมายให้ ‘ประเทศชาติมั่นคง’ ส่วนชั้นนอกสุดออกแบบให้เป็นพื้นที่สีเขียวตลอดปี แทนสัญลักษณ์ให้ ‘ประเทศชาติรุ่งเรืองตลอดกาล’

รอบฐานเสายังมีรั้วทองเหลือง 56 ต้นพร้อมโซ่คล้องเชื่อมเป็นวงกลม แทน ‘ชาวจีน 56 ชนเผ่า’ ที่ผสานมือร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวกันใต้ร่มธงชาติแดนมังกร

การเชิญธงชาติ

<กฎหมายธงชาติจีน> ฉบับปี 1990 กำหนดว่า การเชิญธงชาติขึ้น ต้องเชิญให้ถึงยอดเสา ส่วนการเชิญธงลง ห้ามธงชาติสัมผัสพื้น ดังนั้น ทหารผู้เชิญธงจึงถูกฝึกให้มีความชำนาญในการเก็บรวบปลายธงชาติมาเป็นอย่างดี โดยภายใน 2.07 นาทีของเพลงชาติจีน ช่วงที่ธงชาติเริ่มต่ำลงมา ทหารนายหนึ่งจะใช้สองมือจับธงไว้ ส่วนทหารอีกนายจะเร่งจับธงพับซ้อนกันให้ได้ 13-15 พับ

การเปลี่ยนธงชาติ

<กฎหมายธงชาติจีน> ยังระบุว่า ห้ามนำธงชาติที่ชำรุด สกปรก สีตก หรือไม่ตรงตามมาตรฐานมาใช้โดยเด็ดขาด และเพื่อให้ธงชาติจีนดูสะอาดสีสดมีสง่าราศีอยู่เสมอ จึงกำหนดให้เปลี่ยนธงที่ใช้ทุกวัน โดยธงแต่ละผืนมีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 วัน นอกจากนั้น ในเทศกาลสำคัญประจำชาติจะต้องใช้ธงใหม่เสมอ

เรียบเรียงจากซินหัวเน็ต และ http://novel.hichinese.net/wz/society-window/050.htm
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น