xs
xsm
sm
md
lg

เปิดแล้ว TK Square Korat อุทยานการเรียนรู้ของเมืองโคราช(บ้านเอง)

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา หรือ ทีเค สแควร์ โคราช (TK Square Korat) แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” จากความร่วมมือของ สำนักงานบริการและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้และเป็นเวทีในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับเด็ก และเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ให้กับประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มทุกวัย รวมถึงผู้พิการที่นั่งรถเข็น ก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย โดยในพิธีเปิด นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาเป็นประธานในพิธี รายละเอียด...
กำลังโหลดความคิดเห็น...