xs
xsm
sm
md
lg

“ไทยพร้อม APEC พร้อม” ชวนคนไทยเป็นเจ้าภาพเอเปค 2022

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อนุชา นาคาศัย
ในฐานะที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในปี 2565 ซึ่งเป็นการประชุมผู้นำสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 กรมประชาสัมพันธ์ จึงจัดพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ไทยพร้อม APEC พร้อม” โดยมี อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม 1-3

คมสันต์ แซ่ลี, เขมนิจ จามิกรณ์ และเชฟชุมพล แจ้งไพร
กิจกรรมรณรงค์ “ไทยพร้อม APEC พร้อม” มุ่งเน้นนำเสนอภายใต้แนวคิด Open. Connect. Balance. หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” เพื่อเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสด้านการค้าและการลงทุน เชื่อมโยงในทุกมิติเพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างกันที่สะดวกและปลอดภัย และส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เน้นสร้างสมดุลในทุกด้าน ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ ไทยได้คำนึงถึงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG ) มาเป็นแนวคิดหลัก เพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่จะผลักดันในการที่ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพเอเปคในครั้งนี้ด้วย ตลอดจนนำเสนอผลสำเร็จตามผลงานสำคัญของรัฐบาล เพื่อแสดงถึงความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยปี 2565 ผ่านการนำเสนอในกิจกรรมของงาน การแสดง วีดิทัศน์ และบูธสาธิต

อุกฤษ อุณหเลขกะ, เข็มอัปสร สิริสุขะ และมิว-ศุภศิษฏ์
พร้อมเปิดตัวผู้แทนอย่างเป็นทางการ ในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดงานทั้ง 9 ท่าน ได้แก่ คมสันต์ แซ่ลี, เขมนิจ จามิกรณ์, เชฟชุมพล แจ้งไพร, แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส, ทารีน่า โบเทส, ฐิติพันธ์ ทับทอง, เข็มอัปสร สิริสุขะ, อุกฤษ อุณหเลขกะ และศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 ของไทยอย่างเป็นทางการ

กิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้นในช่วงเวลาก่อนหน้าไปจนถึงวันกำหนดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในวันที่ 18-19 พ.ย. 65 เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้าน Soft power ของประเทศไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น