xs
xsm
sm
md
lg

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ในหลวงในความทรงจำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชื่อว่าในหัวใจของประชาชนชาวไทย ยังคงจดจำได้ดีถึงความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยในอดีต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ที่ทรงดูแลราษฎรเป็นอย่างดี ทุ่มเทพระวรกายเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และทุกการกระทำของพระองค์ก็ยังคงอยู่ในใจของประชาชนชาวไทยไม่เสื่อมคลาย... และเมื่อเวียนมาถึงเดือนตุลาคมอีกครั้ง เหล่าคนดังที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็เลยพากันโพสต์ภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ในความทรงจำ เรียกความตื้นตันอีกครั้งเมื่อระลึกถึงพระองค์


สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์ เย็นศิระเพราะพระบริบาล ทรงเข้าถึงและเป็นกันเองกับประชาชน


สู่ขวัญ บูลกุล โพสต์ภาพรูปปั้นในหลวง ร.9 ขณะทรงผนวช พร้อมข้อความว่า #กราบพระ นับถือประองค์เป็นพระในบ้านองค์หนึ่งเลยทีเดียว


พลพัฒน์ อัศวะประภา ธ สถิตในดวงใจไทยตลอดกาล ทุกความเหน็ดเหนื่อยของพระองค์จะอยู่ในใจประชาชนตลอดกาล


ม.ล. รจนาธร ณ สงขลา ภาพที่สองกษัตริย์รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 กำลังปรึกษาเพื่อหาทางช่วยเหลือประชาชน


โสภาวดี เพชรชาติ ไม่เคยลืมว่ามีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร ขอกราบทั้งพระราชาและพระราชินี จะระลึกถึงไม่มีวันลืม


สุพรทิพย์ ช่วงรังษี ฝีมือภาพวาดของครูปาน ที่ถ่ายทอดอีกหนึ่งอิริยาบถของในหลวงรัชกาลที่ 9 กับภาพที่เราคุ้นตาเวลาที่ทรงงาน


พราวพรรณ เลาหพงศ์ชนะ ไม่ว่าประชาชนอยู่ที่ไหน เป็นใคร พระมหากษัตริย์ก็จะเสด็จไปไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบ


เมตตา ตันติสัจจธรรม รวมภาพทุกอิริยาบถในยามที่ในหลวงทรงงาน ซึ่งจะอยู่ในใจคนไทยตลอดไป


ม.ร.ว. จันทรลัดดา ยุคล ภาพพร้อมพระราชดำรัสที่ว่า “บ้านเมืองของเราเป็นสุขมาช้านาน เพราะเรามีความเป็นปึกแผ่นในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน” เพื่อย้ำให้ประชาชนรักและสามัคคีกัน


ปัทมน อดิเรกสาร ภาพพระองค์ทรงงานท่ามกลางแสงแดด โดยมิได้ย่อท้อกับความร้อนแรงของแสงอาทิตย์


ม.ล. ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี ภาพประทับใจของคุณหญิงต้น ที่ได้เห็นทั้งสองพระองค์ช่วยกันทรงงาน และเป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอ


อาภาศิริ นิติพน ทรงไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบของประชาชนอย่างไม่ถือพระองค์และทั่วถึง


สุธาสินี พุทธินันทน์ ทุกหยาดเหงื่อของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือหยาดเหงื่อที่ทำเพื่อประชาชน


น้ำทิพย์ เทือกสุบรรณ แม้จะเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศ แต่ในส่วนของครอบครัว พระองค์ก็ทรงเป็นพ่อที่ห่วงใยลูกๆ ทุกพระองค์


สิริยส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ในยามที่เสด็จไปเยี่ยมเยียนประชาชน แต่ไม่เคยถือพระองค์เลย และทรงสัมผัสกับประชาชนอย่างแท้จริง