xs
xsm
sm
md
lg

“กองทุนสื่อสร้างสรรค์” ระดมสมองรับมือข่าวปลอม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ดร. ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานพิธีเปิด “แสดงความร่วมมือในการรับมือกับข่าวปลอม Fake News” ร่วมด้วย ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยเสวนาระดมความคิดในประเด็นการรับมือกับข่าวปลอม (Fake News) ดำเนินรายการโดย อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเสวนา ดังนี้ ผศ.ดร. วรัชญ์ ครุจิต, ตรี บุญเจือ, นันทรัศมิ์ เทพดลไชย ฯลฯ นอกจากนี้ ยังขอเชิญทุกท่านร่วมฟังภาคีเครือข่ายแนะนำโครงการที่ร่วมขับเคลื่อนประเด็นข่าวปลอม กว่าสิบโครงการ คาดหวังเยาวชนและประชาชนเกิดองค์ความรู้ในการรับข่าวลวง ณ M Space ชั้น 3 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน


ดร.ธนกร ศรีสุขใส เผยว่า “บัจจุบันโซเซียลมีเดียได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวปลอมหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง อีกทั้งยังทวีความรุนแรงได้มากพอที่จะส่งผลกระทบไปถึงความมั่นคงในระดับประเทศ ซึ่งมีการวิจัยของ มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT) ว่าการแพร่กระจายของข่าวปลอมในโซเชียลมีเดีย รวดเร็วถึง 6 เท่า จากการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วของข่าว”


“กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนโครงการที่เข้าร่วมขับเคลื่อนประเด็นข่าวปลอม ดังนี้ 1. โครงการฐานข้อมูลต้นแบบเพื่อรับมือกับข่าวปลอม 2. โครงการผลิต 4 ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมความเข้าใจและตีแผ่ภัยรู้เท่าทันสื่อยุคปัจจุบัน 3. โครงการเช็ก ชัวร์ แชร์ 4. โครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา 5. ภาพยนตร์ชุด เรื่อง บางกอก ซีโร่ 6. โครงการ ข่าวจริงป่ะ 7. โครงการ การพัฒนาเกมสืบสวนและเกมโชว์ออนไลน์เพื่อการรับมือกับข่าวปลอมสำหรับประชาชนทั่วไป 8. โครงการ Fake News Fighter : การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างองค์ความรู้และกลไกในการแก้ปัญหาข่าวปลอม 9. โครงการ Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริง ไม่มี Fake 10. โครงการพัฒนาการตรวจจับข่าวปลอมโดยการเรียนรู้ของเครื่องและการตรวจสอบข้อเท็จจริงของประชาชน 11. โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารและเครือข่ายระดับประเทศในการรับมือกับข่าวปลอม”


กำลังโหลดความคิดเห็น...